DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Tilsyn blåstempler prisen på Odenses Tinderbox-sponsorat
Tusindårsskoven i Odense under Tinderbox musikfestival
Foto: Per Lange, Ritzau Scanpix

Tilsyn blåstempler prisen på Odenses Tinderbox-sponsorat

Odense Kommunes værdi i omtale og branding som hovedsponsor af Tinderbox svarer til markedsprisen, og så er aftalen helt lovlig
6. DEC 2018 8.40

ODENSE: Odense Kommune har betalt tilstrækkeligt for sine sponsorydelser i forbindelse med Tinderbox festivalen, vurderer det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen.

Det er blandt andet ydelser som annonceværdi i omtale af kommunen og turisme, som kommunen har fået i kraft af at være hovedsponsor. En aftale fra 2014, der beløb sig til i alt 2 mio. kr. for festivalen i 2015.

Afgørelsen falder først nu, fordi Statsforvaltningen i 2016 havde en række ubesvarede spørgsmål i forhold til prisen på sponsoratet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forkastede på daværende tidspunkt to sagkyndige erklæringer som uegnede til at vurdere markedsprisen, så Statsforvaltningen ikke på daværende tidspunkt kunne afgøre sagen.

I henhold til reglerne er der tale om ulovlig kommunal støtte til aftalepartneren - i dette tilfælde driftsselskabet bag Tinderbox - hvis en kommune betaler partneren mere end det, sponsoratet er værd.

Derfor skulle Odense gøre sig nøje umage for at konstatere markedsprisen, inden den indgik sponsoraftalen, også selvom vurderingen altid vil bygge på et skøn. Det er i praksis således kommunens eneste mulighed for at fastslå prisen. Dog skal der altid foretages 'de nødvendige undersøgelser af forhold, som er relevante at inddrage i vurderingen', som Ankestyrelsen skriver i sin afgørelse.

Og det havde Odense Kommune gjort. Det fremgår af materiale oversendt fra advokatfirmaet Horten, der repræsenterer Odense, og som nu til forskel fra tidligere kan redegøre for, hvordan man nåede frem til værdifastsættelsen af sponsoraftalen og således at de ydelser, kommunen modtog i forbindelse med de afholdte festivaler, svarer til markedsprisen.

Odense Kommune havde eksempelvis indhentet sagkyndige erklæringer fra virksomheder med relevant ekspertise, som den også havde mundtlige drøftelser med. Kommunen kendte også det et firmas vurdering ved indgåelse af aftalen i december 2014, selvom den endelige vurderingsrapport først lå klar to måneder efter.

Samtidig lægger Ankestyrelsen til grund, at værdien i form af omtale og branding, som sponsoratet genererede for kommunen i 2015 og 2016, 'langt overstiger den pris, Odense har betalt'.

Odense Kommune fortsætter således den hidtidige praksis, hvor værdien af det aftalte sponsorat for en kommende festival vurderes gennem analyse af den foregående. 

 

Læs hele afgørelsen her