dkmedier
dknyt
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Kommuner på stribe: Umuligt at blive klar til ny affaldsindsamling
De ti nye affaldsfraktioner, som kommunerne ifølge tidsplanen skal indsamle fra næste sommer.
Foto: Miljø- og Fødevarestyrelsen

Kommuner på stribe: Umuligt at blive klar til ny affaldsindsamling

2023 er mere realistisk end 2021, for hvornår ny affaldsordning med sortering i ti slags affald kan være indført, vurderer kommuner og KL i høringssvar.

Problematisk. Urealistisk. Umuligt. 

De tre ord går igen hos en lang række kommuner, som har indsendt høringssvar om den nye affaldsordning, som kræver, at alle kommuner fra 1. juli næste år skal indsamle de samme ti forskellige typer affald hjemme hos forbrugerne. Tekstil dog først fra nytår 2022.

Bekendtgørelsen, som udmønter Folketingets affaldsaftale fra juni, har netop været i høring, og DK Nyt har fået aktindsigt i alle høringssvarene.

Kommunerne svarer samstemmende, at de er positive over for øget genanvendelse af affald, men at de umuligt kan nå inden næste sommer både at få lavet og vedtaget nye affaldsregulativer inklusiv høring, sende indkøb af nye spande og biler i udbud og vente på, at de kan leveres. Opgaver, som de først kan komme i gang med, når den endelige bekendtgørelse er på plads.

Dansk Affaldsforening, der samler kommuner og affaldsselskaber, vurderer, at der optimistisk set vil være brug for 31 måneder til at få det hele på plads fra den dato, hvor den nationale affaldsplan er klar. Det skyldes blandt andet en forventet leveringstid på renovationsbiler på et år. For kommuner, hvor der ikke skal laves ny lokal affaldsplan, vil det tage mindst 21 måneder, vurderer foreningen.

Også et par kommuner har bud på, hvad de mener er en mere realistisk tidsplan end regeringens.

Fredensborg mener, at der er brug for mindst to år fra politisk vedtagelse, og nævner 1. januar 2023 som en mulig dato, mens Silkeborg vurderer, at foråret 2022 vil være muligt her. Favrskov nævner 2. kvartal 2023 som realistisk, så der også er tid til at indgå samarbejdsaftaler med nabokommuner.

Uheldige knopskydninger

Faxe, Sorø, Slagelse, Ringsted og Vordingborg gør opmærksom på, at de er bundet af kontrakter i en årrække endnu, og at de derfor vil være nødt til at lave knopskydninger på de eksisterende ordninger i både 2021 og 2022, før de kan lave den endelige ordning i 2023, når de eksisterende kontrakter udløber. 

“Selv hvis der ses bort fra den generelle problematik vedrørende tidsrammen for indførelse af nye ordninger i juli 2021, er dette scenarie — indførelse af nye ordninger i tre på hinanden følgende år — på ingen måder hensigtsmæssigt,” konstaterer Vordingborg på vegne af de fem kommuner og henviser både til økonomien og udfordringen i at få borgerne til at sortere på en ny måde tre år i træk.

KL foreslår i sit høringssvar at forlænge fristen til 1. april 2023, så kommunerne får tid til at etablere de nødvendige ordninger og komme ud af eksisterende aftaler.

KL gør opmærksom på, at der i den politiske aftale om affaldssektoren fra juni står, at “eksisterende aftaler kan udløbe”.

“Hvis undtagelsen ”eksisterende aftaler kan udløbe” skal være en reel håndsrækning, er den nødt til at omfatte både nye og eksisterende ordninger, da de 10 fraktioner fremover vil blive indsamlet i helt nye kombinationer, hvilket typisk ikke vil være muligt inden for de eksisterende kontrakter.

Alle høringssvar er lige nu til behandling i Miljøministeriet.

Sådan er de nye krav til kommunerne

1. juli 2021 skal alle kommuner lave særskilt indsamling af mad, papir, pap, glas, metal, plast, kartoner og farligt affald, som alt sammen skal hentes hos borgeren. 

Restaffald, før kaldet dagrenovation, skal selvfølgelig også fortsat hentes. Glas må godt indsamles i kuber inden for rimelig gåafstand.

1. januar 2022 skal også tekstil indsamles.

I sommerhusområder kan man erstatte henteordningen med en bringeordning en del af året. På ikke-brofaste øer med under 200 indbyggere kan man gøre det hele året.

Beholdere skal mærkes med de rigtige piktogrammer fra 1. januar 2022 eller når nuværende kontrakt udløber.

De forskellige typer affald skal som udgangspunkt indsamles hver for sig. Kommuner kan dog tillade at blande disse typer:

  • - papir og pap 
  • - metal og glas
  • - metal og plast
  • - plast og kartoner
  • - plast, kartoner og metal

Hvis man i dag indsamler glas, metal og hård plast i samme beholder, må man fortsætte med det til 1.1.2025. I så fald må man også fortsat indsamle papir, pap og blød plast sammen.


Kilde: Miljøstyrelsens udkast til Bekendtgørelse om affald og Vejledning om indsamlingsordninger

 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.