DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

6,2 mio. kr. skal bedre samarbejde mellem offentlig og privat sektor

Professor fra Roskilde Universitet modtager millionbevilling til projekt om bedre kontrakter mellem den offentlige og den private sektor.

Hvilke kompetencer skal den offentlige sektor bruge for at lave vellykkede kontrakter med den private sektor?

Det skal professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt, som han netop har modtaget en bevilling på 6,2 mio. kr. til i forbindelse med Danmarks Frie Forskningsfonds uddeling af bevillinger.

- Projektet er det første forskningsprojekt både i Danmark og internationalt, som målrettet sætter fokus på sammenhængen mellem kompetencer og effekter i kontrakter mellem den offentlige og private sektor, siger Ole Helby Petersen.

Den offentlige sektor indkøber varer og tjenesteydelser på det private marked for næsten 355 mia. kr. hvert år. Projektet arbejder med teorier om transaktionelle og relationelle tilgange til offentlige udbud og kontraktstyring. Det er på den baggrund, at der vil blive udviklet et målrettet træningsprogram i offentlige indkøb og kontraktstyring.

Træningsprogrammet vil blive tilbudt i et randomiseret nationalt felteksperiment til alle offentlige indkøbere i de danske kommuner og regioner, hvor indkøberne inddeles tilfældigt i eksperiment- og kontrolgrupper.

Formålet med felteksperimentet er at måle, om målrettet træning i forskellige typer af kontraktkompetencer kan skabe bedre effekter i kontrakter mellem offentlige organisationer og det private marked.
 
Projektet løber i fire år og har ud over forskere fra Roskilde Universitet også deltagelse af verdensførende internationale forskere.

MG