DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Atea involveret i ny sag om gaver til offentligt ansatte

Kammeradvokaten kalder det 'stærkt kritisabelt og utilfredsstillende,' at Atea i foråret benyttede en underleverandør, som forbrød sig imod it-selskabets politik for gaver til offentligt ansatte.

Atea er endnu en gang blevet viklet ind i en sag om dubiøse gaver til offentligt ansatte. Via en underleverandør har it-selskabet ifølge mediet ITWatch givet gavekort på 2.000 kr. til ansatte i den offentlige sektor som tak for at have deltaget i en undersøgelse.

Det har fået statens advokat Kammeradvokaten til at rette en kras kritik af Atea, der i 2018 blev idømt en bøde på ti mio. kr. i det, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største bestikkelsessag

'Efter vores opfattelse er det stærkt kritisabelt og utilfredsstillende, at Ateas egne interne procedurer og rapporteringssytemer ikke formåede at hindre en tredjepart (underleverandør) i at foretage handlinger, som – ifølge Atea selv – klart strider mod virksomhedens compliancepoilitik,' skriver Kammeradvokaten i et notat fra i sommer.

Konkret drejer sagen sig om, at Atea i foråret hyrede analysehuset Wilke til at gennemføre en undersøgelse af potentialet for telemedicin. Undersøgelsen skulle bruges i et magasin, som efter planen skulle publiceres på Ateas hjemmeside og deles ud på Folkemødet og til konferencer.

Rokker ved tilliden
Ifølge Kammeradvokaten modtog Moderniseringsstyrelsen et tip om undersøgelsen fra en anden offentlig myndighed. Årsagen var, at en offentligt ansat var blevet tilbudt et gavekort på 2.000 kr. til e-shoppen Wistore, som delvist ejes af Wilke, for at sætte en time af til et interview.

Siden har det vist sig, at i alt 19 offentligt ansatte og to privatansatte inden for sundhedssektoren fik tilbudt gavekortet, hvis de deltog i undersøgelsen. Ifølge Kammeradvokaten tog fire personer, herunder tre offentligt ansatte, imod tilbuddet.

I Kammeradvokatens øjne rokker sagen ved tilliden til Ateas kontrolmekanismer med sine underleverandører.

'Det er vores vurdering, at forløbet uundgåeligt stiller spørgsmål ved, hvilken betydning disse procedurer i praksis har for medarbejdernes og underleverandørernes adfærd, herunder om de efterleves i dagligdagen,' lyder det i notatet.

Lever op til internationale standarder
Hos Atea vil chef for compliance, Palle Skaarup, ikke kommentere den konkrete sag om Wilke.

- Vi opfatter det som en lukket sag, siger han til ITWatch.

Mere generelt fremhæver han, at Atea hele tiden arbejder på at styrke sin kontrol med underleverandørerne. Senest har Atea lavet en pjece med titlen 'Det gode samarbejde', hvor selskabet beskriver sine forventninger til, hvordan man må agere som underleverandør.

- Vi optimerer hele tiden vores processer for, at der ikke kommer sager, hvor nogen agerer på vegne af os på en uheldig måde og i strid med vores kontraktregler, fortæller han.

Trods sagen med Wilke mener Kammeradvokaten, at Atea lever op til de internationale standarder på området.

mg