DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Bibliotekernes nye fælles it-system voksede frem nedefra

Nu 4,2 millioner aktive brugere i folke- og skolebibliotekernes it-løsning

Da også Hjørring Kommune tog systemet i brug i maj, var det nye kommunale Fælles Bibliotekssystem - FBS -som folke- og skolebiblioteker har udviklet sammen i frivillighed, nu udrullet til samtlige 98 kommuner samt de danske folkebiblioteker i Sydslesvig.

Det oplyser bibliotekschef i Skanderborg Kommune, Jørgen Bartholdy, formand for udviklingsstyregruppen i projektet, der er udviklet på initiativ af skolefolk og ledere på folkebiblioteksområdet. 

I 2012 gik en række kommuner sammen om at forsøge et fælles udbud af et bibliotekssystem. Ønsket var at skabe et system, der kunne bruges af både pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) og folkebiblioteker.

Derudover ønskede man en tættere ledelsesmæssig styring af den fremtidige udvikling både hvad angår teknik og økonomi. Det begyndte med drømme om et open source miljø drevet i fællesskab mellem en række kommuner, og det endte med et traditionelt udbud med en stærk brugerinvolvering i udviklingen.

Systemet, der også er solgt til en række fagbiblioteker håndterer oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværende mellem låner og bibliotek. Det benyttes nu af ca. 11.000 medarbejdere på skoler og folkebiblioteker. Der er omkring 4,2 millioner aktive lånere i systemet, og der håndteres mellem 7.500 og 8.500 forespørgsler i minuttet i tidsrummet mellem 8kl.  og 16.  

Udviklingsansvaret ligger i en styregruppe bestående af ledere og fagpersoner indenfor de to sektorer. Systematic A/S leverer systemet og Kombit varetager udbud og leverandørstyring.

ka