DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Direktør i LOS Michael Graatang
Foto: Halsnæs Kommune

Effektivt tilsyn på bosteder må sikre kvalitet og pris

DEBAT Direktør for LOS - de sociale tilbud - frygter, at et loft over overskuddet hos de fem pct. af bostederne, der er privatejede, vil føre til mere bureaukrati
25. JUN 2018 10.39

Michael Graatang

Vi har brug for at holde fokus på at gøre en forskel på de anbragte børn, unge og voksne. Skal vi hæve kvaliteten, er tilsynet et langt bedre fokus end et loft over overskud eller restriktioner over for ikke-offentlige tilbud.

FOA og Socialpædagogernes Landsforbund har foreslået et politisk indgreb, hvor man begrænser de private tilbuds overskud. Organisationernes forslag drejer sig om de fem pct. af bostederne, der er ejet af enten private selskaber eller enkeltmandsselskaber. Resten er fondsejede eller offentlige. Godt 61.000 børn, unge og voksne i alt er anbragt på botilbud. Tallene er fra Socialstyrelsens evaluering af tilsynsreformen. 

Jeg har også fulgt de enkeltsager, der har kørt i medierne, men jeg savner argumenter, når man ser på helheden. Jeg har bemærket, at FOA argumenterer med, at de private dominerer på området, og at kvaliteten er lavere. Men ser vi på tal fra Socialstyrelsen, så er billedet jo et ganske andet.

De private udgør fem pct. af pladserne, og tallene viser desuden, at de ikke-offentlige tilbud samlet scorer bedre i tilsynsrapporterne end de offentlige. Så det er svært at finde et argument for at lægge fokus der, hvis det er kvaliteten, man er optaget af.

Vi er nødt til at diskutere dette emne ud fra de reelle tal frem for enkeltsager. Vil et loft over overskud på fem pct. af pladserne gøre en forskel for de anbragte borgere? Det tror jeg ikke, og jeg kan ikke få øje på en dokumentation, der belyser om tilbud, der har overskud har ringere kvalitet end andre.

Fokus på stærkt tilsyn
Det sociale tilsyn skal have langt bedre redskaber til at efterprøve prissætningen af såvel offentlige som private tilbud, og det personrettede tilsyn skal have et servicetjek.

Samtidig skal vi sammen med KL, Tilsynet og Socialstyrelsen arbejde videre med hvordan, man bedre kan arbejde med at evaluere på den positive forskel de sociale tilbud gør for borgeren. Vi skal se på kvaliteten over en bred kam og ikke kun for de fem pct. privatejede.

Det er utrolig vigtigt, at borgerne får det rette tilbud første gang. Derfor skal kommunerne have bedre forudsætninger for at vurdere stedernes faglighed og målgrupper. Her indgår vi i LOS meget gerne i drøftelser sammen med KL, og kan vi få de faglige organisationer med i det arbejde, så ser jeg også meget gerne det.

Michael Graatang, direktør i LOS