DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Efter revisionskritik: Regioner har fået elektroniske bijob-systemer
Foto: Morten Stricker, Ritzau Scanpix

Efter revisionskritik: Regioner har fået elektroniske bijob-systemer

Rigsrevisionen afslutter kontrollen med tre regioners registrering af hospitalslæger, der har bijob - alle har indført elektroniske systemer som hjælp
6. NOV 2018 13.50

SYDDANMARK / SJÆLLAND / HOVEDSTADEN: Regionerne har nu i tilstrækkelig grad sørget for, at det er muligt via it-systemer at få overblik over hospitalslægers bijob, så det også er muligt at vurdere, om bijobbet er foreneligt med hovedbeskæftigelsen på hospitalet. Det fremgår af et notat fra Rigsrevision til Statsrevisorerne på baggrund af en rigsrevisionsrapport.

'Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden har fået øget fokus på bibeskæftigelse blandt hospitalslæger og igangsat og implementeret en række tiltag for at sikre, at hospitalslæger bibeskæftigelse er forenelig med deres hovedbeskæftigelse', lyder det. 

Systemerne sikrer, at de ledende overlæger automatisk får oplysninger om lægernes bibeskæftigelse. På den baggrund vurderer Rigsrevisionen, at sagen kan afsluttes. 

Kritikken af regionernes måde at føre kontrol med lægers bijob uden for hospitalet startede tilbage i 2016, da Statsrevisorerne fandt det 'utilfredsstillende, at Region Sjælland og Region Syddanmark ikke havde et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om oplysningspligtige lægers bibeskæftigelse var forenelig med deres arbejde på hospitalet'.

Et it-system og et sæt retningslinjer senere
Dengang var det kun Hovedstaden, der havde et elektronisk system til at sikre, at de ledende overlæger får de rette oplysninger, når de skal vurdere bijob. De to resterende regioner ville på den baggrund indføre det samme system til løbende opfølgning. Det har de gjort i henholdsvis juni 2017 og marts 2018.

Statsrevisorerne kritiserede også, at ingen af hospitalerne i de tre undersøgte regioner havde fastlagt kriterier for, hvordan bibeskæftigelsen skulle vurderes, og at derfor var op til den enkelte overlæge at vurdere. Anbefalingen lød derfor at lave et sæt kriterier for at gøre processen mere effektiv.

Og det har alle tre regioner gjort, sådan at de løbende kan følge op på, om bibeskæftigelsen blandt hospitalslæger er forenelig med hovedbeskæftigelsen. Samtidig har regionerne præciseret, hvem reglerne gælder.

Helt konkret fremgår det af Region Syddanmarks retningslinjer, at 'oplysningspligten også gælder medejerskab i private hospitaler, klinikker og medicinalvirksomheder mv., fx i form af aktier og anparter'. De fastlægger også i modsæting til tidligere, at lægerne har pligt til at oplyse, hvis de udarbejder attester uden for arbejdstiden.

Honorarerne hertil tilfalder sygehuset, præciseres det. Ligeledes er lægers lektorater og andre undervisningsopgaver også omfattet. Alle regioner har uddybet, at ledende overlæger som udgangspunkt ikke må have bijob.