DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk hjemtager og udvikler hjælpemiddeldepot

Falck stoppede driften og deltog ikke i udbuddet denne gang
14. JUN 2018 10.27

HOLBÆK: I et udbud med private leverandører var kommunens bud det bedste, og derfor vil Holbæk Kommune fremover selv drive hjælpemiddeldepotet. Det giver samtidig mulighed for bedre koordinering af hjælpen til borgerne, lyder det fra Holbæk Kommune.  

Driften af hjælpemiddeldepotet bliver i dag varetaget af Falck, og de syv medarbejderne herfra bliver tilbudt at blive ansat i Holbæk Kommune. Falck deltog ikke i udbuddet denne gang. 

Hjælpemiddeldepotet står for logistikken omkring hjælpemidler, som kommunen stiller til rådighed for borgerne. Det vil sige udlevering, instruktion, afhentning og rengøring af for eksempel kørestole, senge og badebænke. 

Når borgere bliver sendt hjem fra sygehusene, enten til genoptræning, for at komme sig eller for at dø i eget hjem, skal der ofte organiseres både en række hjælpemidler og støtte fra hjemmeplejen. Det skal ske på ganske få dage, og ved at samle funktionerne kan Holbæk Kommune hurtigt og mere fleksibelt stille den nødvendige hjælp til rådighed.    

- Det giver muligheder for, at vi derved kan give en mere koordineret og fleksibel hjælp til vores borgere, fortæller Thomas de Richelieu, der er chef for Aktiv Hele Livet. 

- I dag sender vi for eksempel vores tømrer ud for at sætte et greb op på et badeværelse, og senere kommer der så en medarbejder fra hjælpemiddeldepotet med en badebænk. Nu kan tømreren have badebænken med, og derved kan vi spare ressourcer og vigtigst af alt, så skal borgeren kun forholde sig til én medarbejder, fortæller Thomas de Richelieu.

ka