Hovedstaden øger fokus på bæredygtigt byggeri

En styrket indsats for bæredygtigt byggeri skal sikre Region Hovedstaden, som er en af landets største byg- og driftsherrer, en førende rolle i den grønne omstilling.
23. SEP 2022 10.17

HOVEDSTADEN: Ombygning og renovering i stedet for nedrivning. Mere genbrug og genanvendelse og mindre affaldsproduktion. Flere grønne indkøb og mindre kemi i materialer og produkter. Og miljø-certificeringer med patienter, medarbejdere og andre brugere i centrum.

Sådan lyder nogle af nøgle-indsatserne i en ny indsats for bæredygtigt byggeri, der skal sikre den bedst mulige og mest bæredygtige udnyttelse af regionens to millioner kvadratmeter, bygninger. 

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har tiltrådt strategien, og formand for Miljø- og Klimaudvalget Line Ervolder (K) glæder sig til at se initiativerne omsat til handling til gavn for patienter, medarbejdere og andre brugere på hospitalerne i regionen.

- Region Hovedstaden er allerede en af verdens grønneste metropoler, og som en af landets helt store byg- og driftsherrer har vi et samfundsansvar og en pligt til at bygge med omtanke og gå foran i den grønne omstilling. Målet med de nye tiltag, der skal fremme bæredygtigt byggeri, er at give patienter i regionen den tryggeste og bedst mulige oplevelse i sunde rammer. Vi vil også skabe optimale arbejdsforhold for medarbejderne på en måde, der skåner miljøet og giver mest muligt byggeri og renovering for pengene, siger Line Ervolder (K).

Bæredygtighed skal tænkes ind fra begyndelsen

CO2-udledning fra byggeri, anlæg og renovering udgør en femtedel af regionens samlede udledning. I tæt samarbejde med andre aktører spiller Region Hovedstadens Center for Ejendomme i forvejen en hovedrolle i at udmønte den ambitiøse Grøn 2030-program, der tager afsæt i FN's verdensmål.

Planen skal sikre grøn omstilling i forhold til energi, affald, transport, spildevand, køkkendrift og indkøb. Og nu også bæredygtigt byggeri.

- Vi har længe arbejdet med bæredygtighed i hospitalsbyggerierne og i den daglige drift. Nu tager vi de næste skridt, der sikrer, at bæredygtighed tænkes ind helt fra begyndelsen, så vi netop bygger og renoverer til bæredygtig drift. Og vi skal bygge med afsæt i en cirkulær økonomi, hvor flest mulige materialer og anlæg indgår i nye sammenhænge i stedet for at blive til affald, siger Mogens Kornbo, der er dirketør for Center for Ejendomme.

Strategien skal endeligt godkendes i regionsrådet tirsdag 27. september 2022

amp