DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København sikrer erstatning til underbetalte ansatte

19 medarbejdere bliver kompenseret med ca. 1,2 mio. kr. efter Københavns Kommunes indsatsteam har afsløret social dumping hos en underleverandør på et af kommunens byggerier

KØBENHAVN: Gennem flere måneder er 19 medarbejdere blevet underbetalt, imens de har arbejdet for en underleverandør på et af kommunens byggerier, oplyser Københavns Kommune, hvis indsatsteam har afsløret social dumping efter et kontrolbesøg tidligere i år.

De 19 medarbejdere har blandt andet fået for lav timeløn og ikke fået udbetalt pension og overarbejdstillæg. Og det på trods af lange arbejdsdage, der ofte løb op i mere end 12 timer. Medarbejderne blev i gennemsnit betalt blot 58,35 kr. i timen – en tredjedel under, hvad de har krav på ifølge overenskomsten.

Efter mægling med Københavns Kommune har underleverandøren indvilget i at tilbagebetale 1.232.565 kr. til de 19 medarbejdere – det største beløb nogensinde i kommunens indsats mod social dumping. Kommunen er fortsat i dialog med leverandøren om tilbagebetaling af de resterende ca. 700.000 kr.

Siden København ved årsskiftet oprustede indsatsen mod social dumping, har indsatsteamet foretaget 292 kontroller hos kommunens leverandører – primært der, hvor indsatsteamet har vurderet, at der har været en reel risiko for social dumping. De har fundet dårlige løn- og arbejdsforhold i 82 tilfælde.

I alle afsluttede sager har leverandøren bragt orden i forholdene efter dialog med kommunen. For eksempel har indsatsteamet tidligere i år mæglet i en sag, hvor 10 medarbejdere hos en underleverandør blev underbetalt mellem ca. 7.700 og 82.200 kr., som nu er blevet udbetalt.


• København har siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kontrakter og siden 2014 med et eksternt indsatsteam, der har kontrolleret arbejdsforholdene hos leverandører. Ved årsskiftet oprustede kommunen yderligere med et nyt, internt indsatsteam, der bl.a. er mere til stede på byggepladserne og foretager mere målrettede kontroller.

• Det nye indsatsteam har i første halvår 2018 gennemført i alt 292 kontroller – både uanmeldte besøg og dokumentkontroller – blandt leverandører på især kommunens byggepladser, kantiner og køkkener. Det fremgår af en ny statusrapport.

• I 44 pct. af dokumentkontrollerne har kommunen indtil videre fundet dårlige løn- og arbejdsvilkår. Til sammenligning blev der i fjerde kvartal 2017, inden omlægningen af kommunens kontrolindsats, fundet overtrædelser i 5,5 pct. af kontrollerne.

• Når Københavns Kommune finder tegn på dårlige løn- og arbejdsforhold vil kommunen først gå i dialog med arbejdsgiveren og give mulighed for at bringe orden i forholdene. Sker det ikke, kan kommunen kræve, at leverandøren betaler en bod og i sidste ende opsige kontrakten.

ka