DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Klager i hvert tyvende offentlige udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt klager over offentlige udbud gennem tre år. Analysen viser blandt andet, at der klages over godt fire pct. af udbuddene
8. FEB 2018 7.06

- Et effektivt klagesystem er vigtigt for at kunne skabe en velfungerende konkurrence om de offentlige opgaver til gavn for borgere og virksomheder. Virksomheder skal have tillid til, at udbudsreglerne overholdes, og de offentlige indkøbere skal kunne udbyde opgaver uden at frygte en klagestorm, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald.

Han er tydeligt glad for resultatet af en analyse, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kortlagt de klager, der kommer over offentlige udbud.

- Med en klageprocent på cirka 4 ser det ud til, at vi i Danmark ikke har et specielt højt klageniveau, også når vi sammenligner med udlandet, slutter han.

Som Jakob Hald siger, viser analysen, at Klagenævnet for Udbud modtager en klage ved godt fire pct. af de offentlige udbud. I to pct. af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

Som i nabolande
Andelen af indkomne klagesager og kendelser i Danmark befinder sig på nogenlunde samme niveau som i Norge, Tyskland og Nederlandene. I Sverige og Finland er klageomfanget derimod noget større, end det er i Danmark.

Gennemgangen af de materielle kendelser viser, at knap en femtedel af sagerne har fået medhold, mens lidt over 25 pct. har fået delvist medhold.

Der klages oftest over vurderingen af tilbuddene, men klager får kun medhold eller delvis medhold ved cirka 17 pct. af den type påstande. Klagerne får oftest medhold eller delvist medhold i påstande om uklart udbudsmateriale.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse omfatter alle offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud i perioden 1. juni 2013 til og med 30. juni 2016.

rp