DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Vinge Centrum
Foto: Frederikssund Kommune

Læren fra Vinge-sagen: Kommunen skal selv bevare stærk styring

Blot én direktør til at holde styr på de eksterne rådgivere i et mega-byudviklingskompleks som Vinge Centrum i Frederikssund holder ikke
28. MAR 2018 11.43

FREDERIKSSUND: Indstillede aftaler med ejendomsudviklere og entrepenører. Lovbrud. Uafklarede erstatningskrav og et omfattende arbejde med at begrænse tab. Det er den aktuelle situation i det store byudviklingsprojekt Vinge Centrum. Men hvad gik egentlig galt?

Forvaltningen har lavet sin egen evaluering af det kuldsejlede forløb, hvor først aftalerne med AP Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S måtte stoppes, og hvor der nu forhandles om to fyrede rådgiverfirmaers rolle - og om hvor store honorarer, de stadig måtte have krav på.

Det fremgår entydigt af redegørelsen, at et væsentligt læringspunkt er, at kommunen selv skal have en tilstrækkelig stærk organisation til at tage styringen over projekter i den størrelsesorden.

Frem til maj 2017 havde den forhenværende tekniske direktør Claus Steen Madsen hovedansvaret for Vinge-projektet, indtil han fratrådte sidst i maj 2017. I idéfasen var teknisk forvaltning 'i vidt omfang'  involveret, men fra juli 2016 og frem til sidst i juni 2017 var det stort set alene direktøren, der sammen med de eksterne rådgivere havde overblik over det komplekse projekt.

Usikkerhed
Redegørelsen konkluderer, at den måde at organisere sig på har 'skabt betydelig usikkerhed om roller og ansvar både internt og tilsyneladende også hos de eksterne rådgivere'. Og det gjorde det ikke bedre, at der i den samme periode stort set ikke blev ført tilsyn med rådgivernes arbejde - ligesom kommunaldirektør Ole Jacobsen kun i begrænset omgang var involveret.

Det fremgår af redegørelsen, at den nyansatte tekniske direktør, Kristian Nabe-Nielsen, umiddelbart efter sin ansættelse i august 2017 efter aftale med kommunaldirektøren nedsatte en intern task-force, der skulle gå det hele grundigt igennem.

Task-forcen vurderede, at der kunne være store konsekvenser og risici ved at træde ud af de indgåede aftaler, men også, at det kunne blive meget ufordelagtigt at følge sporet, der var lagt ud af de to rådgivere - Horten og Bendix Consult: At kommunen ganske enkelt ikke selv besad det fornødne overblik over økonomi og risici.

Det er også et såkaldt læringspunkt, at der altid skal være den fornødne kommunale styring og kontrol i forhold til aktiviteter udført af eksterne rådgivere.

Ny direktør og ny advokat for bordenden
Og i praksis valgte Kristian Nabe-Nielsen så i december 2017 at sætte sig for bordenden for de fortsatte forhandlinger sammen med advokatfirmaet Nielsen Nørager - 'da kommunens tillid til Horten og Bendix Consult' ikke længere i fornødent omfang var til stede. Advokatfrmaet havde konstateret, at aftalerne med ejendomsudvikleren og entrepenøren på flere punkter ikke var lovlig.

Det fremgår også, at forvaltningen først 15. juni 2017 - få dage før aftalt underskrift - fik adgang til det samlede aftalekompleks og det tekniske baggrundsmateriale for byggeprojektet - som vel og mærke omfattede 1.600 siders dokumenter. Ingen af de to rådgivere gav nogen indføring i den store sag - ligesom der ikke blev oplyst noget om risici ved at skrive under på aftalen.

Horten og Bendix havde godt nok 'betrygget' komunen i, at borgmester John Schmidt Andersen (V) roligt kunne skrive under, men forvaltningen fandt det ikke realistisk på de få dage at sætte sig ind i det meget omfattende materiale.

Så et tredje læringspunkt fra forløbet er, at kommunen selv skal sikre, at aftaler er saglige og lovlige, at der er bevillingsmæssig dækning for det hele - og at den vurdering ikke kan uddelegeres til eksterne rådgivere.

De fremgår, at Ole Jacobsen som kommunaldirektør, der havde ansvaret for det hele i fraværet af en teknisk direktør i juni og august 2017, over for byrådet har påtaget sig det formelle ansvar for det samlede forløb.