DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Missionshuset i Bro før nedrivning - og værtshuset Guldkronen i Middelfart under opbygning.

Middelfart går forrest i nænsom nedrivning

Genbrug af 17.000 mursten: Fra missionshus til værtshus
14. MAJ 2018 15.10

MIDDELFART: DM&E har i samarbejde med Middelfart Kommune netop gennemført et demonstrationsprojekt, hvor murstenene fra et tidligere missionshus er genbrugt i forbindelse med til- og ombygning af et centralt beliggende værtshus i Middelfart by, oplyser DM&E, der står for Danske Maskinstationer og Entreprenører

Demonstrationsprojekt skal samle viden og data fra nænsom nedrivning, hvor stort set alle materialer er nedtaget og forberedt til genbrug. Ideen opstod i forbindelse med projektet 'Cirkulærforretning for DM&E Entreprenør', der gennemføres i regi af brancheforeningen med støtte fra Miljøstyrelsen, og hvor der blandt andet skal gennemføres en række demonstrationsprojekter.

- Efter at have hørt om projektet, kontaktede Middelfart Kommune os for at høre nærmere om projektet. Kommunen gik straks i gang med at finde et passende nedrivningsprojekt og valget faldt på et gammelt missionshus i Bro. Kort tid efter havde de faktisk også identificeret et egnet byggeprojekt, hvor blandet andet de ca. 17.000 mursten fra missionshuset kunne genbruges. Dette projekt var tilfældigvis et værtshus i Middelfart ved navn Guldkronen, fortæller konsulent i DM&E Søren Christensen.

Genanvendelse tænkt ind udbuddet
En af de store barrierer for genanvendelse er de ofte stramme tidsplaner, og at man ikke tidligt nok får identificeret og indtænkt potentielle genanvendelige materialer i nye byggeprojekter. Derfor gennemførte DM&E en ressourcekortlægning af ejendommen så tidligt i processen, at det blev en del af kommunens udbud. 

Selve den nænsomme nedrivningsproces, blev ligeledes beskrevet af bygherrens rådgiver, herunder hvilke materialer, der skulle udtages til genanvendelse, og hvor de skulle leveres.   

- Inden udbuddet regnede vi på forskellige scenarier for genbrug af murstenen, hvor både kriterier for transport, CO2-regnskab, genanvendelsesprocent og økonomi alle blev taget i betragtning. Kommunen valgte nedtagning og håndrensning på stedet, blandt andet fordi der skulle opnås en høj genanvendelsesprocent for at matche den mængde mursten, som den private bygherre skulle bruge til det nye byggeri.

Resultatet af den nænsomme nedtagning betød at ca. 95 pct. af både formur og bagmur kunne genbruges. Og på grund af en porøs kalkmørtel var stenene meget nemme at rense, hvorved der kunne opnås en høj produktionsrate, forklarer Søren Christensen.   

- Hvis den cirkulære dagsorden virkelig skal rykke, kræver det blandet blandt andet, at nogle visionære kommuner og bygherrer som Middelfart Kommune tør at gå forrest. Et enkelt projekt hist og her tæller ikke meget, men de er yderst vigtige for at inspirere og gøre os klogere på de processer, der skal tænkes anderledes, hvis en bedre udnyttelse at de mange gode ressourcer i eksisterende bygninger skal lykkes, fastslår Søren Christensen.

ka