dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
DK Debat
DK Stillinger

MT Højgaard skal opføre ringvejsbro i Silkeborg til 110 mio.

MT Højgaard Danmark har vundet opgaven med at opføre en 420 meter lang bro for Silkeborg Kommune. Broen skal erstatte den hidtidige ringvejsbro og give mere plads til dyre- og plante liv. Aftalen har en værdi af 100 mio. kr.
6. JUL 2021 10.45

SILKEBORG: MT Højgaard skal opføre en ny ringvejsbro over Gudenåen ved Silkeborg. Silkeborg Kommune har således indgået aftale med firmaet om broen, der opføres i totalentreprise med Rambøll som rådgiver. Projektet har en anlægssum på ca. 110 mio. kr.

Den ny bro skal erstatte den hidtidige og vil have flere forbedringer. Blandt andet vil den blive hævet op i niveau med den eksisterende motorvejsbro og bliver med sine 420 meter ca. 360 meter længere end den gamle ringvejsbro. Det giver bedre plads til naturen langs Gudenåens bredder. 

- Ringvejsbroen er næsten en tro kopi af de to motorvejsbroer, som MT Højgaard Danmark har bygget i 2011-14 lige ved siden af. Så vi kender området, og vi ved, hvad der skal laves, siger afdelingsdirektør Henrik Olesen fra MT Højgaard Danmark.

Statsligt finansieret og bæredygtigt design

Den nye ringvejsbro er finansieret af en statslig bevilling fra Vejdirektoratet. Silkeborg Kommune har fået bevilliget penge til at bygge den nye ringvejsbro, fordi den nuværende bro udgør en barriere for planter og dyr, som lever i området.

Den væsentlig længere nye bro giver plads til et nyt bredområde under broen med bedre plads til plante- og dyreliv langs Gudenåen. 

- Det har været vigtigt for Silkeborg Kommune at understøtte og forbedre den natur, der er i området i forvejen, samtidig med at vi løser udfordringen med dyrenes passage under ringvejsbroen, siger projektleder Bente Rands Mortensen fra Vej og Trafik, Silkeborg Kommune.

Selve projektet er udformet med højt fokus på bæredygtighed – både i designet og i byggeprocessen. Bæredygtighed var et vigtigt kriterie i tildelingen af projektet.

- Vi går langt for at beskytte og tage hensyn til det omgivende miljø i byggeprocessen, blandt andet arbejder vi med at bevare træer i området. Broen er også designet, så vi ikke bruger flere ressourcer end nødvendigt fx har vi optimeret mængden af stål, som skal bruges i konstruktionen for at mindske projektets miljømæssige aftryk. I det hele taget prøver vi at minimere miljø- og CO2-belastningen, siger Henrik Olesen.

Blandt andet vil alt el brugt på projektet bliver indkøbt som grøn strøm, ligesom materialer brugt på projektet så vidt muligt skal fremstilles ved hjælp af grøn energi.

Færdig i 2023

Udover selve broen omfatter projektet også omlægning af ca. 260 meter af Østre Ringvej på den sydlige side af broen og ca. 100 m. på den nordlige side af broen.

Desuden skal MT Højgaard Danmark stå for nedrivning af den gamle bro og omlægning af stiforbindelser til de bløde trafikanter – både midlertidig under projektarbejdet og de permanente løsninger, når den nye ringvejsbro tages i brug.

Selve anlægsarbejdet går i gang i starten af august i år, og efter planen står den nye ringvejsbro færdig i efteråret 2023.

amp