Ny udbudslov førstebehandles

KORT NYT17. MAJ 2022 14.56

Folketinget ventes i dag at førstebehandle et lovforslag, der skal revidere udbudsloven. Lovforslaget er fremsat af erhvervsminister Simon Kollerup. Den nuværende udbudslov blev vedtaget i november 2015 og implementerede for første gang EU’s udbudsdirektiv i en dansk lov. Allerede dengang blev det besluttet, at loven skulle evalueres i 2020. Evalueringen har vist, at der er grundlag og muligheder for at styrke udbudsloven yderligere på flere konkrete områder, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har stået for evalueringen i en pressemeddelelse. 

"De foreslåede ændringer af udbudsloven har blandt andet til formål at fremme anvendelse af oplæringsklausuler, udvide reglerne om udelukkelse, styrke små og mellemstore virksomheders muligheder for at levere til den offentlige sektor, sikre mere effektive regler samt at styrke innovationen og de grønne indkøb," skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i meddelelsen.

Flere brancheorganisationer her udtalt sig kritisk om lovforslaget, som hvis det vedtages, vil træde i kraft 1. juli 2022 på nær de ændringer, som vedrører pålidelighedsvurderinger. De træder først i kraft 1. januar 2023. Ændringerne gælder alle udbud, som offentliggøres efter ikrafttrædelsen.

amp