Odense retter fokus mod entreprenører
Støj fra den nyåbnede letbane i Odense overskrider flere steder de vejledende grænseværdier. Kommune vil have entreprenørerne til at udbedre forholdene.
Foto: Michael Bager, Ritzau Scanpix

Letbane-støjmålinger:
Odense retter fokus mod entreprenører

Støjmålinger af den nye Odense letbane viser markante overskridelser af de vejledende grænseværdier, og kommunen kræver nu, at entreprenørerne udbedrer forholdene.
23. JUN 2022 11.15

ODENSE: Nye kontrolmålinger viser markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj fra den nystartede letbane. Resultaterne bliver nu forelagt letbanens entreprenører, COMSA og Stadler, oplyser Odense Kommune.

På kort sigt sænkes hastigheden på udvalgte delstrækninger i ydertimerne. Og på langt sigt må entreprenørerne udbedre forholdene, mener kommunen.

- Kontrolmålingerne tegner desværre et andet billede end dét, vi tidligere i år blev præsenteret for, da vores entreprenør, COMSA, overleverede måleresultater, som alle holdt sig inden for de vejledende grænseværdier. De mange støjklager, vi har modtaget fra borgerne hen over foråret, har rejst mistanken om, at noget ikke stemte - og nu er denne mistanke så bekræftet i form af konkrete måledata, siger bestyrelsesformand ved Odense Letbane P/S Jesper Rasmussen.

Markante overskridelser

I første halvdel af maj gennemførte Odense Letbanes rådgiver, COWI, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på ti udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen.

Resultatet af målingerne viser, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj - især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde er tale om overskridelser ved samtlige målinger.

- Det bringer os i en situation, hvor vi i første omgang må fortælle COMSA, at vi ikke har fået det produkt, der er aftalt i kontrakten - og så må COMSA træde til for at udbedre forholdene. Det vil sige kigge anlæggets design efter i sømmene og komme op med en plan, der bringer vibrations- og støjniveauerne ned. Samtidig holder vi tæt dialog med vores togleverandør, Stadler, som har ansvar for, at det kørende materiel lever op til de specifikationer, vi er blevet lovet. Også på dette punkt rejser de nye målinger nogle spørgsmål, som vi skal have besvaret, siger Jesper Rasmussen.

På kort og langt sigt

På kort sigt bliver hastigheden på letbanen sænket i ydertimerne på de mest berørte strækninger. Hastighed er en af de ting, der påvirker lydniveauet. Et anden er frekevensen hvormed letbanens hjul drejer, og her er der allerede gang i en indsats med en såkaldt ekstraordinær høj frekvens af hjuldrejningen, som kan fjerne støj fra hjulenes møde med skinnerne - det man kalder "flat spots" fra hjulene.

- Desværre kan jeg ikke love en hurtig løsning. Vi står med en kompleks udfordring, og det vil tage tid at afdække alle de forhold, som i større eller mindre grad påvirker lyden fra tog og skinner, siger bestyrelsesformand ved Odense Letbane P/S.

Odense Letbane sammensætter nu en særlig Task Force med COMSA, Stadler, Keolis (operatør) og Odense Letbane P/S med henblik på at involvere alle relevante parter i arbejdet med at løse støjudfordringerne. Odense Letbanes tekniske direktør, Thomas Sjøgren, er udpeget som leder af Task Force-enheden.

Odense Letbane har torsdag (23.6.) møde med COMSA om resultaterne af COWIs målinger. Efter mødet vil rapporten blive offentliggjort.

cwa