DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region Sjælland sætter ind mod social dumping

Hotline og uanmeldte stikprøvekontroller skal sætte en stopper for, at leverandører ikke lever op til gældende regler.

SJÆLLAND: Flere store anlægsbyggerier i de kommende år har fået Region Sjælland til at skærpe indsatsen mod social dumping. Der er blandt andet oprettet en hotline, og der gennemføres interne kontroller, som skal sikre, at regionens leverandører overholder de gældende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Det oplyser regionen.

På mange af byggerierne er der både danske og udenlandske virksomheder, der udfører opgaverne, og derfor er det særligt vigtigt at stille krav til dem om at overholde de danske løn- og arbejdsvilkår. 

Regionen har udarbejdet en politik, hvor det blandt andet også er et krav, at leverandørerne lever op til et givent antal praktikanter og lærlinge på byggepladserne.

For at føre kontrol med klausulerne foretager regionen stikprøvekontroller og efterspørger også det relevante materiale og dokumentation, hvor regionen inddrager de relevante faglige organisationer.

- Vi har nul-tolerance overfor social dumping. Vi vil kun arbejde sammen med virksomheder, der behandler deres medarbejdere ordentligt. Spillereglerne bliver skrevet ind i kontrakterne med vores samarbejdspartnere, men vi har vurderet, at der er brug for at skrue op for kontrollen, siger Gitte Simoni (DF), formand for regionsrådets udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering, til BygTek.

Indsatsen hedder 'Social Dumping, NEJ TAK - det skal gå ordentligt til' og indeholder en hotline og mail, som man kan kontakte, hvis man kender til eller har mistanke om, at social dumping finder sted.

ibs