DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Fra venstre: Tidligere formand for Plan- og Teknikudvalget, som har forberedt udbuddet af elbusser, borgmester Joy Mogensen, formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, administrerende direktør for Movia, Dorthe Nøhr Pedersen og administrerende direktør for Umove, Johnny B. Hansen
Foto: Roskilde Kommune

Roskilde går foran og vælger fuld model for elbusser

Som den første kommune i Danmark har Roskilde valgt at lade alle interne kommunale buslinjer betjene 100 pct. af elbusser
2. MAR 2018 7.18

ROSKILDE: I Roskilde by indsætter kommunen i samarbejde med Trafikselskabet Movia elbusser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har fuld beslutningsret over. Tilsammen omfatter det ca. 2,8 mio. passagerer årligt. Elbusserne kommer ud at køre fra april 2019.  

Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at Roskilde Kommune har lagt sig forrest i den grønne omstilling af kollektiv transport.

- Jeg er meget tilfreds med, at Roskilde Byråd med beslutningen om at alle bybusser skal køre på el, kan yde et bidrag til at bremse de klimaforandringer, som kommunen har haft tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser. Nogen skal gå forrest i omstillingen til grøn kollektiv transport, og jeg er glad for, at vi kan gøre det her i Roskilde, siger Joy Mogensen.  

Formand for Klima- og Miljøudvalg, Karim Friis Arfaoui (S), hæfter sig ved, at elbusser ikke udleder nogen lokal luftforurening (NOx og partikler).

- Der er heller ingen lokal udledning af CO2 fra elmotorer. Det betyde, at kommunen vil spare udledningen af 1.400 tons CO2 årligt. Det svarer til, at der pludselig kørte 470 flere elbiler rundt på vejene - de kunne hver køre 20.000 km om året - vel at mærke indenfor Roskilde Kommunes grænser, siger Karim Friis Arfaoui.  

Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket især ville kunne mærkes i de tætte byområder i Roskilde bymidte.

Administrerende direktør for Movia, Dorthe Nøhr Pedersen, ser Roskilde Kommune som 'first mover', der vil skubbe på en udvikling, som helt sikkert vil brede sig til resten af Movias område - og resten af landet.

- Movia har sammen med kommunerne og regionerne aftalt et fælles mål om, at busdriften skal være fossilfri i 2030. Så vi er meget tilfredse med, at Roskilde Kommune nu går forrest og kan inspirere andre kommuner til at leve op til de fælles klima- og miljømål, siger Dorthe Nøhr Pedersen.  

Det er firmaet Umove Øst, der har vundet udbuddet for elbusser i Roskilde Kommune. Administrerende direktør for Umove, Johnny B. Hansen, oplyser, at busserne i Roskilde vil komme fra verdens største busproducent - det kinesiske firma Yutong. Producenten har mange års erfaring med elbusser. Og producerer i alt 300 busser i døgnet. Det bliver også den kinesiske producent, der skal levere udstyret til at oplade busserne og stå for servicen af de i alt 20 elbusser. Det kommer til at ske fra et helt nyt garageanlæg, som Umove vil bygge i Marbjerg ved Trekroner.  

Movia er i gang med at forberede næste udbud, hvor trafikselskabet også forventer at se el på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg, ligesom også Ballerup og Egedal forventes at indføre elbusser på tre buslinjer i forbindelse med udbuddet. 

  • Den oplevede støj fra en elbus er mindre end halvdelen af støjen fra en dieselbus.
  • I Roskilde Kommune overgår 1,3 mio. kørte kilometer om året fra diesel til el.
  • Elbusser i kommunen sparer udledningen af 1.400 tons CO2.
  • Udgiften for kommunen for at skifte til el er tæt på 0 kr.
  • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.

ka