DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Samkørte sundhedsdata skal give bedre analyser - inden for lovens rammer

Fem mio. kr. til projekt, der skal sikre bedre brug af sundhedsdata uden bekymring om sikkerhed og privacy.
26. SEP 2019 9.02

Et nyt projekt skal dykke ned i privacy-teknologi, der kan bane vejen for at realisere de store potentielle gevinster ved bedre deling af sundhedsdata. 

Industriens Fond har netop bevilget fem mio. kr. til et nyt projekt, der skal udvikle de teknologier, der kan gøre det muligt for sundhedsfagligt personale og virksomheder at kombinere og analysere sundhedsdata, oplyser Alexandra Instituttet i Aarhus.

Vel at mærke sundhedsdata som borgere eksplicit og individuelt giver adgang til. Det nye projekt kaldes ’Blockdap’ – et konsortium bestående af it-kræfter som Secata og DataFair samt fonden Data for Good Foundation. Projektet ledes af Alexandra Instituttet.

- Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata, men vi er langt fra de bedste til at bruge dem aktivt til at forebygge sygdom og give bedre behandling. De fem mio. kr. fra Industriens Fond vil hjælpe med at få gang i den udvikling, siger Troels Bierman Mortensen, direktør i DataFair.

Skepsis og håb
Samkøring af data har traditionelt givet risiko for fejl og datalæk. Og selvom mange borgere er positive over for ideen med at dele deres sundhedsdata til analyser, er det samtidig et område med lovgivningsmæssige barrierer, og hvor fortrolighed og datasikkerhed er ufravigelige krav.

Det nye projekt vil derfor undersøge, hvordan teknologier som blockchain og avanceret kryptologi kan leve op til disse krav inden for lovens rammer.

For kræftpatienter vil det være et stort fremskridt, hvis de på sikker vis kan give mulighed for at kombinere data fra sundhedssystemet med egne målinger og dermed få et samlet overblik over medicinforbrug, bivirkninger, fysisk aktivitet, søvnmønster og psykisk velbefindende.

’Blockdap' vil i praksis teste en it-løsning, der skal give sundhedsfagligt personale og virksomheder bedre mulighed for at analysere og anvende forskellige typer af data til forebyggelse og behandling.

Forventningen er at kunne give læger helt nye muligheder for at skræddersy den medicinske behandling til den enkelte patient og dermed potentielt bedre effekt af behandlingen og færre bivirkninger.

- Gennem længere tid har fonden interesseret sig for kryptologi og håndteringen af big data. Og kombineret med andre teknologier – som for eksempel blockchainteknologien – kan der opstå nye muligheder. De muligheder vil fonden gerne være med til at teste gennem konkrete cases, da de kan indeholde store gevinster for både sundhedssektoren, patienter og de virksomheder, som dagligt bidrager med produkter og løsninger på området, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der støtter det nye projekt som led i fondens arbejde med blockchainteknologien i dansk erhvervsliv.

’Blockdap' skal arbejde med løsninger til fortrolig samkøring af forskellige datakilder uden at skabe nye datasiloer. Projektet arbejder med at kombinere eksisterende blockchain-teknologier med Secure Multiparty Computation (SMC) via projektet Privacy BlockChain.

Partnerne bag projektet er Alexandra Instituttet, Secata, Data for Good Foundation, DataFair, Industriens Fond.