DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Thomas Borberg, Ritzau Foto

Skærpede leverandør-krav skal forebygge plejekonkurser

Det skal være slut med, at private hjemmeplejefirmaer må lukke og slukke på grund af konkurs. En ny aftale skal nu få kommunerne til at stramme kravene til leverandørerne

Der skal være længere imellem, at kommunerne må feje stumperne op efter private hjemmeplejefirmaer, der går konkurs og efterlader de ældre borgere uden hjælp. Det er samtlige partier i Folketinget enige om, oplyser Finansministeriet, og der er derfor indgået en aftale om at skærpe kravene til leverandørerne i hjemmeplejen. 

Antallet af konkurser i hjemmeplejen er steget markant de senere år, og siden 2013 er 33 firmaer gået nedenom og hjem. Med aftalen skal kommunerne stille større krav til de private firmaer, som de indgår kontrakt med for at sikre, at firmaerne har den nødvendige økonomiske robusthed. Det skal blandt andet sikres med en bankgaranti. 

Kommunerne skal kræve, at de private firmaer indsender årsregnskaber og ikke har gæld til det offentlige over 50.000 kr. Kommunerne skal have et beredskab parat, der kan træde til, hvis et privat hjemmeplejefirma alligevel må dreje nøglen om. Sker det, vil pengene fra bankgarantien kunne bruges til at dække kommunens udgifter.

Ud over krav om bankgaranti og en beredskabsplan er der også krav om, at kommunerne løbende skal følge op på, om de priser de private leverandører får for deres ydelser, er tidssvarende.

Dansk Erhverv, der er brancheorganisation for de private plejefirmaer, er overordnet set positivt stemt over for aftalen.

- Det er et godt fundament til at forebygge konkurser. Kommunerne skal forpligtes til bedre at beregne deres egne priser, når de samarbejder med de private leverandører. Det er ret afgørende, siger velfærdspolitisk chef Rasmus Larsen Lindblom fra Dansk Erhverv, der dog gerne havde set, at de ældre fik mere frit valg, end de har i dag. I dag er der frit valg på praktisk hjælp og personlig pleje. Dansk Erhverv mener, at det burde udvides til også at omfatte rehabilitering.

sl 

Læs mere om aftalens initiativer her.