DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Toby Talbot, Polfoto.

Telemedicin giver gevinster, viser stort dansk forsøg

Penge at spare, tilfredshed hos patienterne og nye muligheder for at fange problemer i opløbet
8. SEP 2015 6.59

Patienter oplever telemedicin som trygt og godt, og der kan være penge at spare for hospitalerne for nogle patientgrupper, hvis personalets arbejdsgange bliver tilpasset de nye muligheder. Det viser evalueringen af det første store danske forsøg, som Region Midtjylland og Region Hovedstaden står bag.

Resultaterne bekræfter at sundhedsfaglige ydelser over afstand, typisk via en internetforbindelse mellem patientens hjem og et hospital, kan give større tilfredshed. Mens patienterne beskriver gevinsterne som øget tryghed og frihed til at passe andre gøremål i hverdagen, har sundhedspersonalet oplevet nye muligheder for at fange problemer i opløbet.

Delprojekterne om telemedicin til gravide med svangerskabsforgiftning og med for tidlig vandafgang viste en væsentlig reduktion i omkostningerne. Gevinsten hænger sammen med at særligt gravide med for tidlig vandafgang undgik at blive indlagt eller kun var indlagt i kort tid, fordi de selv kunne håndtere nødvendige målinger derhjemme efterfulgt af dialog med hospitalet.

Økonomisk gevinst
Forsøget viste også at der, udover mere tilfredshed, var økonomiske gevinster forbundet med intensiv telemedicinsk kontrol af sukkersygepatienter med type 1 diabetes.

Telemedicin har ofte svært ved at vise et økonomisk potentiale, fordi arbejdsgangene typisk er nye og endnu ikke indarbejdet i vanlig praksis. Til gengæld viser evalueringen, at patienterne er meget tilfredse med telemedicin og at det løfter behandlingskvaliteten.

- Det giver altså ikke mening udelukkende at spørge, om telemedicin i sig selv er en god forretning, da det er teknologier, som kan anvendes indenfor vidt forskellige behandlingsområder, forklarer vicedirektør Torben Mogensen, Hvidovre Hospital.

Nye arbejdsgange
- Det er en afgørende pointe, at telemedicin ikke bare skal lægges oven i det, vi gør i forvejen. Arbejdsgangene skal tænkes igennem og ændres, ligesom vi har gjort med det succesfulde delprojekt om telemedicin til gravide med komplikationer, siger Britta Ravn fra Region Midtjyllands Center for Telemedicin.

De øvrige delprojekter har ikke vist samme potentiale for besparelser, men også her har borgerne oplevet stor tryghed, større indsigt i eget helbred, øget livskvalitet og handlefrihed, for eksempel hos patienterne med lungesygdommen KOL.

Det tætte tværregionale samarbejde i projektet, som også omfatter et tæt samarbejde med Telecare Nord i Region Nordjylland, har skabt et solidt teknisk fundament for fremtidens telemedicin.

mk


Fakta

 • Klinisk Integreret Hjemmemonitering' (KIH) omfatter 1.126 patienter fra 2012-14 og består af fem kliniske delprojekter:
  - Gravide med komplikationer (Region Midtjylland)
  - Patienter med diabetes (Region Midtjylland)
  - Gravide uden komplikationer, Min eGraviditet (Region Hovedstaden)
  - Patienter med lungesygdommen KOL, NetKOL (Region Hovedstaden)
  - Patienter med tarmsygdomme, eGastro (Region Hovedstaden)
 • De tekniske løsninger er udviklet i samarbejde med TeleCare Nord projektet i Region Nordjylland og private leverandører.
 • Fonden for velfærdsteknologi har støttet projektet med 33,4 mio. kr. Derudover har Region Midtjylland og Region Hovedstaden samt MedCom (programleder) bidraget med væsentlig medfinansiering. Det samlede budget var 65,8 mio. kr.

 

Læs mere om projektet og find folder og rapporter på:

Evalueringen er gennemført af CAST ved Syddansk Universitet og Socialstyrelsen.