DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Finn Byrum, Ritzau Scanpix

Tre jyske kommuner får afprøvet timepriser i plejen

KA Pleje mener, at flere kommuner snyder de private leverandører for betaling. Flere sager på vej.
4. MAR 2019 6.07

HERNING / HOLSTEBRO / STRUER: KA Pleje - en del af Kristelig Arbejdsgiverforening - har indledt en retssag mod Herning Kommune på grund af strid om den betaling, som en medlemsvirksomhed skal have. Tilsvarende sager er på vej mod Holstebro Kommune og Struer Kommune, oplyser organisationen.

I sin beretning på fredagens generalforsamling ridsede Vibeke Haaning, KA Plejes formand, de tre sager op. Den første er så langt ved Retten i Herning, at der nu holdes et retsmøde om, hvilken bevisførelse Retten i Herning vil tillade.

KA Pleje har bedt om, at der udpeges en syns- og skønsmand, som er statsautoriseret revisor med erfaring i kommunale regnskaber. Vedkommende skal så vurdere, om de timepriser, Herning Kommune har givet de private leverandører efter godkendelsesmodellen, svarer til den kommunale leverandørs gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

- Det mener vi ikke er tilfældet, da det er lykkedes for vores advokat og for den revisor, vi har hyret til opgaven, at påvise væsentlige mangler i det regnskabsmateriale, som Herning Kommune har lagt frem i sagen. Der er foreløbigt nedlagt påstand om efterbetaling af et betydeligt beløb, sagde Vibeke Haaning.

Efterbevillling
Den anden sag, der er i støbeskeen, er for en medlemsvirksomhed mod Holstebro Kommune.

- Sagen bygger, ligesom Herning-sagen, på et synspunkt om, at Holstebro Kommune ikke har medtaget alle omkostninger ved beregningen af den kommunale leverandørs langsigtede omkostninger. Det medfører, at afregningspriserne til de private leverandører bliver for lav. Der er allerede påvist uoverensstemmelser mellem de beregninger, der er lagt til grund for timeprisen til de private leverandører, og kommunens officielle regnskab, sagde Vibeke Haaning.

Den sidste sag er mod Struer Kommune.

- Kommunen lavede for fire år siden et omvendt udbud, hvor kommunen fastsatte timeprisen. Samtidig tilkendegav kommunen, at den kommunale leverandør skulle levere til samme pris som den private leverandør, sagde Vibeke Haaning og uddybede:

- Efterfølgende har kommunen måttet erkende, at den kommunale leverandør ikke magtede at levere til den fastsatte pris og derfor har kommunen foretaget en efterbevilling til den kommunale leverandør.

ka