DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Udlægsordning ved plejekonkurs øges: Dobbelt så mange omfattes

Lønmodtagere skal løftes ud af mulig strid om hvem der skal betale deres tilgodehavende løn efter en konkurs.

Et lovforslag der skal fjerne lønklemmen fra personale, der mister jobbet ved en plejekonkurs, vil blive ændret, så dobbelt så mange lønmodtagere vil få glæde af det. Det fremgår af bemærkningerne i en betænkning fra Folketingets beskæftigelsesudvalg, der i enighed står bag lovforslaget og de ændringer, der udvider dets effekt.

Lovforslaget er en direkte reaktion på konkursen tilbage i 2015 af landets dengang største private plejefirma, Kærkommen, der især var stort i Aalborg og Hjørring. De to kommuner blev fanget på mellemhånd, da de ansatte en del af personalet fra det konkursramte firma med den konsekvens, at Lønmodtagernes Garantifond takserede det til en virksomhedsoverdragelse og derfor ikke ville betale de ansatte tilgodehavende løn fra tiden før konkursen.

En anden konsekvens var, at de ansatte først efter tre og et halvt år fik deres løn, fordi kommunerne heller ikke ville betale. Først med en dom i Vestre Landsret i november sidste år blev det afgjort, at regningen skulle gå til Lønmodtagernes Garantifond, som kort før jul besluttede ikke at anke men at udbetale pengene.

En tredje konsekvens var, at andre kommuner i de mellemliggende tre og et halvt års uafklarethed undgik at ansætte personale fra konkursramte plejefirmaer for ikke at havne i samme situation. Resultat: Oveni konkursen blev det lukkede firmas medarbejdere også arbejdsløse.

Klar til marts
Det er hele den misere, lovforslaget skal løse ved at pålægge Lønmodtagernes Garantifond altid at lægge ud, hvis der er tvivl om, hvem der skal betale. Om fornødent må regningen efterfølgende gå videre til den overtagende kommune, men altså uden at lønmodtagerne skal undvære deres tilgodehavende løn i mellemtiden.

I forhold til første version af lovforslaget er der desuden under udvalgsbehandlingen sket en opblødning af kravene til, hvilke krav der kan overdrages til Lønmodtagernes Garantifond. Med ændringsforslagene behøver sagsbehandlingen ikke være kommet så langt på forhånd, før et krav overdrages.

Det åbner for, at omkring dobbelt så mange lønmodtagere kan blive omfattet af udlægsordningen, lyder vurderingen fra ATP, som administrerer Lønmodtagernes Garantifond. Det vil også åbne for omkring dobbelt så store omkostninger ved ordningen, således at Garantifondens likviditet vil blive påvirket, men i så tilfælde må der optages kredit, hedder det i betænkningen fra Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Lovforslaget inklusiv ændringsforslag ventes vedtaget enstemmigt, når det kommer til anden- og tredjebehandling i folketingssalen. Ikrafttræden er sat til 1. marts.

 

Se beskæftigelsesudvalgets betænkning.