dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
DK Debat
DK Stillinger
Borgmestre jubler over 161 mia. kr. til veje og jernbaner
Aftalen præsenteres på et pressemøde mandag formiddag.
Foto: Olafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix

Borgmestre jubler over 161 mia. kr. til veje og jernbaner

Alle Folketingets partier står bag aftale om blandt andet udbygning af motorveje frem mod 2035.

Der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og der skal investeres flere penge i eksisterende motorveje nær hovedstaden, på Fyn og i Jylland.

Det er blandt punkterne i en ny infrastrukturaftale, der er blevet fremlagt mandag formiddag. Et samlet Folketing står bag aftalen, hvor der afsættes 161 mia. kr. over de næste 14 år til projekter inden for kollektiv trafik, veje og støjværn.

Ifølge Finansministeriet bliver der brugt mere end 86 mia. kr. på kollektiv trafik, heraf godt halvdelen til nye investeringer såsom nye letbaneløsninger og metrolignende S-togsdrift i København.

Cirka 64 mia. kr. er dedikeret anlæg af veje, så trængselsudfordringer kan løses.

Blandt andet afsættes der penge til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus N og Kolding, ligesom E20 Fynske Motorvej syd om Odense og Ring 4 ved København udvides.

Ikke alle projekter går i gang med det samme, pointerer transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

- Vi havde gerne set, at nogle af de vigtige vejprojekter havde startet før. For eksempel Frederikssundsmotorvejen, hvor det først begynder i 2025, siger han på pressemødet.

Tre mia. kr. til cyklister

Der bruges desuden tre mia. kr. til nye initiativer, der skal få flere til at tage cyklen.

Tre mia. kr. skal gå til at bekæmpe trafikstøj, og det skal især ske med støjskærme i særligt støjbelastede områder.

Alle parter behøver ikke at være enige om at gennemføre alle projekterne i aftalen, men der skal være flertal for hvert enkelt projekt. Eksempelvis står Enhedslisten og Alternativet uden for alle vejprojekter, mens SF ikke støtter planen om en tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm.

Den nye aftale ligger tæt op ad både det udspil, som regeringen fremlagde i april i år, og det, som den tidligere blå regering foreslog i foråret 2019.

Glæde i Viborg

Aftalen vækker glæde i mange af de berørte kommuner.

I Viborg kalder borgmester Ulrik Wilbek (V) aftalen om 50 km motorvej fra Løvel nord for Viborg til Bording syd for kommunen noget, som kommunens virksomheder har efterspurgt i mange år. 

- Vi er trods alt en af de største byer i Danmark uden en motorvej. Men nu bliver vi på den her måde koblet på det øvrige motorvejsnet, siger Ulrik Wilbek.

Balancegang i Aalborg

I Aalborg er borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) overbevist om, at en firesporet motorvej og naturen godt kan gå hånd i hånd i den nye, tredje Limfjordforbindelse, som skal forløbe via øen Engholm. Han siger, at den tredje forbindelse har et kæmpe potentiale for erhvervsudviklingen.

- Jeg har lyttet til de mange forskellige kritiske røster, der har været fremme, og jeg har stor respekt for deres udsagn og følelser omkring det her. Derfor vil vi også have som mål at lave mere natur på Egholm, selv om den tredje forbindelse kommer, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Nordsjællandsk motorvej

I Nordsjælland er der glæde i Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Hillerød kommuner over, at Hillerødmotorvejens forlængelse bliver til motorvej, og at Frederikssund bliver koblet på motorvejsnettet. Kommunerne har samarbejdet om at synliggøre behovet for mere motorvej.

Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen (S), er glad for, at motorvejsstrækningen er prioriteret højt, for det haster med fremkommeligheden, siger hun, mens borgmester Anders Gerner Frost (nytgribskov) glæder sig over, at "det omsider er lykkedes at få statslige investeringer til Nordsjælland".

Midt i glæden ærgrer Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen (V), sig dog over, at færdiggørelsen af motorvejen til Frederikssund først bliver i 2026. Til gengæld glæder han sig over, at Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord gøres betalingsfri, og at der kommer bedre togforbindelser.

- Det er samlet set ikke så ringe for Frederikssund, siger han.

Motorvej forbundet med vestkysten og Aarhus Havn

I Varde jubler borgmester Erik Buhl (V) over, at en ti km lang flaskehals mellem Korskro og Varde udvides, så der bliver bedre forbindelse mellem Vestkysten og motorvejsnettet. 

- Det er en nyhed, der betyder arbejdspladser og vækst langs hele vestkysten, og derfor har vi armene over hovedet i dag, siger han.

I Aarhus kalder en begejstret Jacob Bundsgaard (S) aftalen "det største løft på infrastrukturområdet i Aarhus i årtier".

Kommunen får bl.a. glæde af den to km lange Marselistunnel mellem Aarhus Havn og motorvejsnettet, en udvidelse af motorvejen mellem Aarhus S og N, en ny etape af letbanen til Brabrand, en ny, hurtig togforbindelse mellem Aarhus H og Silkeborg og en opgradering af byens banegård. 

Tilfredse regionsformænd

Også flere regionsrådsformænd er på banen med rosende ord.

- Det er lykkedes rigtig godt for os at sætte de sjællandske ønsker på dagsordenen, og det er en fornøjelse at se, at de ønsker, vi i fællesskab har prioriteret højest, nu bliver til virkelighed. Det er en god aftale, som vi kan være tilfredse med. Der kommer nu de midler, der skal til for at få renoveret sporene på Østbanen, hvilket jeg personligt er meget glad for at se, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

I Nordjylland glæder regionsrådsformand Ulla Astman (S) sig på nordjydernes vegne.

- Det er en rigtig god aftale, som både styrker erhvervslivet, og gør det nemmere at være nordjysk pendler. Det er vigtigt for Nordjyllands udvikling, at infrastrukturen følger med tiden, og jeg er meget tilfreds med, at vi får en tredje limfjordsforbindelse via Egholm, og at der bliver anlagt bedre veje i Thy og på Mors (Rute 26/34) samt Aalbæk-Skagen, siger hun.

Læs hele aftalen her

Se oversigt over projekter her

Ritzau / ak