DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dansk økonomi på vej til topform

Dansk økonomi har vist tiltagende fremgang siden 2013 og efter en kort opbremsning i 2015 har der nu i halvandet år i træk været relativt høje vækstrater

Preben Etwil

Mens det ene politiske udspil efter hinanden præsenteres for offentligheden, ser det ud til, at dansk økonomi er inde i et vedvarende økonomisk opsving.

For bruttonationalproduktet (BNP) steg i faste priser med 0,6 pct. i 2. kvartal 2017. Dermed har dansk økonomi vist tiltagende fremgang siden 2013 og efter en kort opbremsning i 2015, har der nu i halvandet år i træk været relativt høje vækstrater. Den samlede vækst for 1. halvår 2017 i forhold til samme periode 2016 var næsten 3 pct. Helt præcist 2,7 pct.

I en åben økonomi skal den indenlandske økonomiske vækst altid sammenlignes med udlandets vækstrater.

Her havde Danmark i forhold til slutningen af 2015 en større vækst end både EU-landene og USA. Går man dog lidt længere tilbage – fx til det økonomiske opsvings begyndelse i begyndelsen af 2013, så har både USA og EU-landene haft en lidt større økonomisk samlet vækst end Danmark. Det skyldes den føromtalte økonomiske opbremsning i 2015, der satte Danmark lidt tilbage i vækstkapløbet.

Surt i staten
Det har i lang tid, rent lønmæssigt, været rigtig surt at være ansat i staten. De er sakket bagud i forhold til andre ansættelser. Men her i 2. kvartal 2017, ser der ud til at være et lyspunkt. For i årets 2. kvartal steg gennemsnitslønnen pr. time for de statsligt ansatte med 1,7 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Det er den højeste årlige udvikling i gennemsnitstimelønnen for de statsligt ansatte siden 1. kvartal 2013.

På tværs af alle sektorer er det dog de regionalt ansatte, som med 2,7 pct. havde den højeste udvikling i timelønnen i årets 2. kvartal, tæt efterfulgt af de kommunalt ansatte som havde en udvikling på 2,5 pct. i samme periode. I virksomheder og organisationer (i den private sektor) steg gennemsnitslønnen pr. time 1,8 pct. i 2. kvartal 2017. 

Det der er interessant ved løn, er det, som man kan købe for den, dvs. den såkaldte realløn.

Forbrugerpriserne viste i 2. kvartal 2017 en årlig stigning på 0,8 pct. Derfor kan man også konstatere på tværs af alle sektorer, at gennemsnitstimelønnen er steget betydeligt mere end priserne.

Økologisk salg af såkaldt foodservice stiger over hele linjen. Det gælder både regionalt og inden for den offentlige sektor.

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice endte på 2 mia. kr. i 2016. Det er 21 pct. højere end salget i 2015. Økologiske varer udgjorde 9,2 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2016. Foodservicesektoren er dermed tæt på at indhente detailhandlen, hvor den økologiske andel af fødevaresalget var 9,6 pct. i 2016. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv.

Den store stigning i salg af økologiske varer til foodservice skyldes til dels tilgang af spisesteder med økologi. Antallet af spisesteder med "Det Økologisk Spisemærke" steg med 24 pct. fra 2016 til 2017. Provinsens andel af spisemærkerne er steget fra 37 pct. til 42 pct. i samme periode. Hovedstadsområdet står dog stadig for over halvdelen af spisestederne med økologimærket.

Den offentlige sektors andel af det økologiske marked til foodservice kan beregnes til 42 pct. - svarende til næsten 900 mio. kr. Størstedelen af den offentlige sektors indkøb gik til offentlige institutioner (hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l.), som aftog næsten en tredjedel af det samlede salg og yderligere en tiendedel til kantiner på offentlige arbejdspladser.

Hvad synes du?
Når man spørger folk på gaden, hvad de synes om konjunkturerne, bliver man ikke sjældent mødt med svaret: Hvad synes du?

Baggrundtæppet viser dog fortsat en positiv tendens - set over de seneste år.

Mere systematiske undersøgelser har vist, at den sammensatte konjunkturindikator for industrien er gået tilbage fra det høje niveau i juli på 6 til nul i august, men at den positive tendens er der fortsat. Indikatoren for bygge og anlæg faldt fra minus 3 til minus 4, men følger dog stadig en stigende tendens.

 

Preben Etwil, chefkonsulent i Danmarks Statistik.
Udvalgt og kommenteret for 'egen regning'