DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

e-Boks får medhold i klage mod Digitaliseringsstyrelsen

e-Boks klagede sidste år over Digitaliseringsstyrelsens beslutning om at tildele Netcompany opgaven for at fremtidssikre den offentlige digitale post-løsning. I mellemtiden er udbuddet annulleret.
1. OKT 2019 15.31

Klagenævnet for Udbud har givet e-Boks medhold i deres klage over Digitaliseringsstyrelsen, som har handlet i strid med principperne om ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

Det sker, da Digitaliseringsstyrelsen har holdt møder med Netcompany, der sammen med e-Boks bød på opgaven om at fremtidssikre den offentlige digitale post-løsning, efter afgivelse af det endelige bud og før meddelelse om, hvem der blev tildelt opgaven. 

Digitaliseringsstyrelsen bad Netcompany om at 'præcisere' indholdet af deres tilbud med henblik på at sikre, at tilbuddet levede op kontraktens krav. Men det er i strid med ligebehandlingsprincippet, da det netop gav Netcompany en fordel i forhold til e-Boks. 

Klagenævnet finder desuden, at Digitaliseringsstyrelsen har handlet i strid med udbudsloven, da den tildelte Netcompany opgaven, selvom deres oprindelige bud ikke var i overensstemmelse med kontraktens krav. 

Digitaliseringsstyrelsen skal betale 40.000 kr. i sagsomkostninger til e-boks. 

Nyt udbud venter
Digitaliseringsstyrelsen indledte udbudsprocessen sidste år, hvorefter de tildelte Netcompany opgaven i november. Efterfølgende valgte e-Boks at klage over beslutningen. 

Efter rådgivning fra Kammeradvokaten, valgte Digitaliseringsstyrelsen imidlertid at annullere udbuddet i december, da begge bud indeholdt unøjagtigheder, der kunne gøre buddene ugyldige.  

Opgaven er blevet genudbudt, men endnu ikke afsluttet, da e-Boks har indgivet klage over det igangværende udbud. 

Læs hele Klagenævnet for Udbuds afgørelser her.