DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Sting og Paul Simon i fælles koncert i Sparekassen Fyn Arena i Odense i marts 2015.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Forlig i sag om kommunal støtte til Sparekassen Fyn Arena

Efter årelange forhandlinger: Odense Kommune og Odense Sport & Event opgiver millionkrav mod hinanden og beder tilsynet vurdere forliget

ODENSE: Odense Sport & Event og Odense Kommune er fortsat uenige om fortolkningen af en omstridt brugsretsaftale angående Sparekassen Fyn Arena fra 2005, men parterne har nu indgået et forlig for at slippe for en voldgiftssag - og for at kunne tiltrække events, oplyser kommunen.

Aftalen har været i søgelyset for at være skjult erhvervsstøtte - bl.a. har kommunens egen advokat vurderet, at aftalen ikke var lovlig.

Med forliget er kommunen og Odense Sport & Event endvidere nået til enighed om, at Odense Sport & Event opgiver kravet om, at Odense Kommune skal betale 1,7 mio. kr. for 2017 samt et tilsvarende årligt beløb frem til brugsretsaftalens ophør i 2027. Kommunen kræver omvendt ikke 1,7 mio. kr. tilbage, der årligt er betalt i perioden 2013-2016.

Forliget afgør, hvordan kommunens brugsret skal forvaltes, til den udløber i 2027. Forliget præciserer indholdet af brugsretsaftalen fra 2005 med en operatøraftale og en standardaftale, der skal skabe klarhed over, hvilke ydelser der ligger inden for brugsretsaftalen, og hvad der skal tilkøbes ved siden af og til hvilken pris.

- Vi er enige om, at vi ikke kan blive enige om fortolkningen af brugsretsaftalen. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har indgået et forlig. Det sparer os for en dyr og lang proces med en voldgiftssag, og med den her aftale sikrer vi, at vi fortsat kan tiltrække store events til Odense, som vil være til gavn for hele byen. Det har været et langt forløb at nå hertil, men jeg er glad for, at vi nu kan koncentrere os om at se fremad, siger stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Også hos Odense Sport & Event har man nu blikket rettet mod fremtiden:

- Vi må erkende, at vi ikke kan nå til enighed om fortidens aftaler, men vi vil gerne skabe rammerne for en fremtid med en masse attraktive arrangementer og events i Odense. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere et forlig, som begge parter kan være tilfredse med, og som sætter punktum for sagen, siger Ole Bang Nielsen, adm. direktør i Odense Sport & Event.

Uenighed om balanceprincippet
I 2013 blev der indgået en tillægsaftale til aftalen fra 2005, som indebar en betaling på 1,7 mio. kr. om året frem til 2017 fra Odense Kommune til Odense Sport & Event. Ifølge tillægsaftalen var betalingen en konsekvens af Odense Kommunes manglende udnyttelse af brugsretten kombineret med et såkaldt balanceprincip i den oprindelige brugsretsaftale.

I forbindelse med en evaluering af Odense Kommunes vækstsatsning blev der i efteråret 2016 igangsat en gennemgang af alle aftaler på vækst- og eventområdet. I den forbindelse vurderede kommunens advokat, at tillægsaftalen til brugsretsaftalen til Sparekassen Fyn Arena og den årlige betaling på 1,7 mio. kr. ikke var lovlig. Odense Kommune har derfor ikke betalt de 1,7 mio. kr. for 2017.

Odense Sport & Event har gennem hele forløbet fastholdt, at balanceprincippet og dermed betalingen på 1,7 mio. kr. var en del af det oprindelige aftalegrundlag. Formålet med betalingen var ifølge Odense Sport & Event at sikre balance i driften af Sparekassen Fyn Arena, enten ved at kommunen lægger en række arrangementer i arenaen eller som en kontant betaling frem til aftalens ophør i 2027.

Odense Kommune er af den opfattelse, at brugsretten til Sparekassen Fyn Arena ikke indeholder nogen brugspligt. De to parter er altså ikke nået til enighed om dette punkt, men er blevet enige om en model, som begge parter vil efterleve frem til brugsretsaftalens udløb.

Odense Kommune betaler i forbindelse med forliget ca. 300.000 kr. til Odense Sport & Event for ydelser leveret i forbindelse med fire konkrete events afholdt i Sparekassen Fyn Arena i 2017, som hidtil ikke har været afregnet. Afregningen er en konsekvens af den nye aftale, hvor kommunen tilkøber ydelser, som ikke er en del af brugsretten.

Afventer godkendelse fra det kommunale tilsyn
Kommuner kan som led i økonomisk forsvarlig forvaltning indgå forlig i tvister, hvor kommunen optræder som almindelig kontraktpart, og der kan derfor også indgås forlig i denne sag.

Odense Kommunes økonomiudvalg har godkendt forliget, ligesom bestyrelsen i Odense Sport & Event har godkendt aftalen.

Odense Kommune forelægger forliget for det kommunale tilsyn med henblik på godkendelse, og skulle tilsynet mod forventning have indsigelser, har parterne taget højde for det i forliget.


Odense Sport & Event A/S blev stiftet den 1. maj 2006 som en fusion mellem Odense Congress Center A/S og Odense Boldklub A/S. Selskabet ejes af en række private investorer.