DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fredensborg ønsker stadig at kunne snage i politikernes mail

Kommune forsøger med 'klar og utvetydig forudgående information' at kræve ret til mail-gennemgang. Det var opskriften fra Datatilsynet sidste år, men i mellemtiden er loven ændret og folkevalgtes mails udtrykkeligt fredet

FREDENSBORG: En lovændring med virkning fra årsskiftet har gjort det ulovligt for en kommune at gennemgå valgte politikeres mailkorrespondance, men det forsøger Fredensborg Kommune tilsyneladende at omgå, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kommunen bad allerede sidste år under dagældende lovgivning Datatilsynet om tilladelse til at undersøge om byrådsmedlemmer havde sendt mails med indhold fra lukkede dagsordener til udenforstående, men fik dengang besked på at der i givet fald skulle være 'givet klar og utvetydig forudgående information' om en sådan gennemgang kunen komme på tale.

Det var der ikke dengang, og kommunen opgav sagen, men kommunen har bedt sine byrådsmedlemmer underskrive et stykke papir, hvor der netop  står, at kommunen til enhver tid kan foretage kontrol af deres elektroniske spor, hvis der er begrundet mistanke om uberettiget brug af data.

Tre radikale byrådsmedlemmer har afvist at underskrive papiret, og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil med afsæt i sagen indskærpe den herskende retstilstand over for alle kommuner, skriver avisen. 

- I et demokrati må det være sådan, at folkevalgte kan have deres mails, uden at administration eller borgmestre kigger med. Er der mistanke om noget kriminelt, er det en sag for politiet, sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille sidste sommer, efter at en sag i Ringkøbing-Skjern Kommune var endt med en konstatering af, at et mail-tjek foretaget af borgmester og to ledende embedsmænd ikke havde været ulovlig.

Ministeren lovede derfor en lovændring, som kort før jul blev vedtaget af et enstemmigt Folketing og som fjerner den ret til at gennemgå oplysninger, som en kommune eller region ellers har i sin egenskab af dataansvarlig efter persondataloven. En ret som papiret fra Fredensborg Kommune synes at ville genindføre.

- Det er svært at læse anderledes, end at Fredensborg Kommune med netop den formulering kommer på kant med loven, vurderer lektor i forvaltningsret Steen Bønsing fra Aalborg Universitet overfor Frederiksborg Amts Avis. Han henviser til at 'det fremgår meget tydeligt i forarbejderne til loven, hvad meningen er, og derfor har jeg meget svært ved at se, at Fredensborg Kommune vil kunne lave en sådan undtagelse', siger Sten Bønsing til avisen.

Det er ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at få en kommentar fra Fredensborg Kommune eller borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).