DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Hjemmesygepleje i Odsherred fik journal-påbud efter it-bøvl

'Manglende systematik, entydighed og overskuelighed' giver 'en betydelig risiko for patientsikkerheden'.
17. JAN 2019 14.06

ODSHERRED: Hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune kan i løbet af første kvartal forvente at få et uvarslet kontrolbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver TV2 Øst. Styrelsen ønsker at følge op på et påbud der blev givet i november, og som byrådets social- og forebyggelsesudvalg blev orienteret om i denne uge.

Påbuddet gælder blandt andet 'at sikre tilstrækkelig journalføring' og er begrundet med, at 'mangelfuld journalføring samt mangende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden', hedder det i rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglerne skriver sig tilbage til et it-system, som blev taget i brug i begyndelsen af sidste år, og som sygeplejersker allerede dengang frygtede ville rumme en risiko for forkert behandling af patienterne.

Dengang satte kommunen ifølge eget udsagt 'himmel og jord i bevægelse' for at få løst problemerne, men da Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg i april sidste år, fandt den 'ikke overensstemmelse mellem de beskrevne aktuelle og potentielle problemer og den aktuelle pleje og behandling', skriver TV2 Øst. 'Eksempelvis var der ikke oplysninger om, at en patient havde sår, var svært overvægtig, havde betydelige kroniske smerter og var i dialyse', hedder det.

Det er besøget i april, der har udmøntet sig i påbuddet i november, en ekspeditionstid som ifølge styrelsen ikke er atypisk. Sygeplejen var dog i gang med at råde bod på problemerne allerede inden påbuddet faldt, oplyser kommunen.

mk