DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Konsortium har fået kontrakt på PISA 2018

KORA, DPU og Danmarks Statistik kommer til at stå bag den danske del af PISA-undersøgelsen i 2018

Om to år deltager Danmark for syvende gang i den internationale PISA-test, og det bliver det danske PISA-konsortium, der gennemfører undersøgelsen. Konsortiet har netop skrevet kontrakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om den danske del af PISA i 2018.

Konsortiet består af de tre organisationer KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) på Aarhus Universitet og Danmarks Statistik, hvor DST Survey står for dataindsamlingen.

Omkring 80 lande deltager i PISA-undersøgelsen, som gennemføres hvert tredje år. I 2015 var 400 danske skoler og i alt 9.000 elever udtrukket til at deltage i testen. I 2018 vil det være elever, der er født i 2002, så samtlige deltagere i alle lande er elever på cirka 15 år. 

Kritisk på nettet
PISA tester skoleeleverne i, hvor gode de er til at bruge deres faglige viden inden for læsning, matematik og naturfag. Hver gang undersøgelsen gennemføres, er der fokus på et særligt område. Det vil i 2018 være læsning.

PISA-undersøgelsen baserer sig på en bred og nuanceret forståelse af læsning, hvor eleverne blandt andet skal sætte teksterne i relation til uddannelse, arbejde, privatliv og samfundsliv. Det giver værdifuld viden om danske 15-årige skoleelevers læsekompetence.

– I PISA 2018 vil fokus blandt andet være på elevernes kompetencer til at søge, læse og forholde sig kritisk til tekster på nettet. Det bliver spændende at se, hvad de er gode til, og hvad der er brug for at få mere fokus på i undervisningen, siger professor på DPU, Jeppe Bundsgaard.

ka