DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Middelfarts rådhusbyggeri bringer ledige i job eller uddannelse

15 ud af 17 ledige, der har været i 'snusepraktik' på byggeriet af Middelfarts nye bycenter og rådhus, har fået et job eller er begyndt på en uddannelse

MIDDELFART: Bygningsarbejderne på Nytorv - Nyt Bycenter og Rådhus knokler i disse dage for at blive færdige med de sidste detaljer på Middelfart midtbys nye, markante byggeri, oplyser Middelfart Kommune, der gør status på den Byg til Vækst aftale, som kommunen og entreprenøren på byggeriet, 5E Byg A/S, skrev under på ved byggeriets begyndelse i september 2015. 

En del af aftalen var, at byggepladsen blev åbnet for såkaldte 'snusepraktikanter' - ledige, der kunne stifte bekendtskab med byggebranchen. 17 ledige har været igennem forløbet - af dem er 13 kommet i ordinær beskæftigelse og to er gået i uddannelse. Det svarer til, at 87 pct. af snusepraktikanterne er blevet løftet fra ledighed over i enten ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 

- Resultaterne fra Middelfart viser, at vores metode virker og får flyttet mennesker fra ledighed over i beskæftigelse. Byg til Vækst aftalen har åbnet pladsen op for de ledige og vores arbejde har skabt et engagement blandt bygningsarbejderne til at tage imod snusepraktikanterne. Middelfart Nyt Bycenter og Rådhus er et mikrokosmos på det enorme potentiale, der er i Letbanen, OUH og de mange andre store byggerier, der skyder op på Fyn de næste år. Vi er allerede gået i arbejdstøjet igennem fynske rekrutteringsservice for at sikre en fuld udnyttelse af potentialet, siger Søren Folkersen, formand for Byg til Vækst.

Hos Job- og Vækstcenter Middelfart peger virksomhedskonsulent Marika Andersen på de tætte relationer som helt afgørende for succes. 

- Vores erfaring i Middelfart er, at alting glider lidt lettere, når man får skabt en god og direkte dialog uden alt for mange mellemled. Byggeriet af det nye rådhus og bycenter er en stor opgave med mange underentreprenører. Her har Byg til Vækst aftalen været med til at afklare rollefordelingen og organiseringen fra start. Det har været en fordel. Og på den måde har vi sammen med 5E Byg fået lavet nogle gode match mellem ledige og virksomheder, fortæller Marika Andersen. 

Kvalificeret arbejdskraft til fremtidens byggepladser
Aftalens andet ben handler om at skaffe flere praktikpladser på Fyn og i Trekantområdet. Målet er at bidrage positivt til uddannelsen af arbejdsstyrken til fremtidens byggepladser. Af aftalen fremgår det, at totalentreprenøren skal sikre, at mindst fem procent af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med lærlinge/praktikanter. Den seneste opgørelse viser, at på byggeriet af det nye rådhus og bycenter tallet er lidt højere: 6,67 pct.

For totalentreprenøren 5E Byg A/S har Byg til vækst-aftalen også været en investering i fremtiden, fortæller afdelingschef Allan Østergaard: 

- På den lange bane skal det her sikre, at vi ikke får flaskehalse. Det er vigtigt, at vi som branche står sammen og får gjort noget. I det konkrete samarbejde har vi fået kontakt med nogle mennesker, som vi ikke ville have fået fat i ellers. Fordelen ved 'snuse-praktikken' for ledige på så stort et byggeri er, at der er mange muligheder. Man kan få en ud, som umiddelbart har lyst til at prøve kræfter med malerfaget, men måske viser det sig, at murerfaget trækker mere. Og så kan det lade sig gøre at komme lidt rundt og prøve noget forskelligt, til man rammer rigtigt. Så den slags aftaler giver rigtig god mening på de store byggerier. Det kommer alle til gavn - både den ledige, os og samfundet som helhed, siger Allan Østergaard.

Middelfart Kommune får nøglerne til det nye rådhus 17. juli - første åbningsdag i de nye fælles rammer, der samler administrationen, bliver 15. august.

 

De 40 lejligheder opføres af Middelfart Bycenter A/S, som de to lokale forretningsmænd Torben Østergaard-Nielsen, der er indehaver af USTC-koncernen, og Bent Jensen, der ejer T. Hansen, står bag sammen med hovedentreprenøren 5E Byg.

Bygherren på butiksarealet er Kulturøens Bycenter A/S, der er dannet af Kvickly Middelfart og Middelfart Sparekasse.
 

 
 

Vedhæftede filer

D+ªkelement til elevator p+Ñ plads.jpg
 
 
 

 
 
Billedtekst: Det sidste element blev i begyndelsen af året sænket på plads på toppen af Nytorv - nyt bycenter og rådhus. Nu er der ganske få dage, til kommunen overtager nøglerne til rådhuset - så det kan blive klar til første åbningsdag 15. august