DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Sådan kommer kystsikringen på Anholt til at tage sig ud, når det er færdigt etableret.
Foto: Norddjurs Kommune

Tre bølgebrydere og rør til sandfodring på vej på Anholt

Entreprenørfirmaet Zøllner A/S vandt opgaven med at realisere det første og største kystsikringsprojekt i Norddjurs’ historie

NORDDJURS: Kystsikringsprojektet på Anholt har været længe undervejs, men nu tages de første spadestik til det store anlægsarbejde, der skal sikre Nordstrandvej, som er Anholts hovedfærdselsåre, oplyser Norddjurs Kommune.

Kommunen har skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Zøllner A/S, der vandt opgaven ved udbudt licitation. De står nu klar til at realisere det første og største kystsikringsprojekt i Norddjurs’ historie.

Midt i august ankommer det første sjak, som skal gøre klar til anlægsarbejdet. Folkene skal bygge en skurby og på indersiden af havnen, mod nord, skal der bygges en midlertidig anløbskaj. Her skal store stenpramme med granitmaterialer lægge til.

Der er for lavt vand til, at de kan sejle direkte til anlægsområdet, og i havnen ligger de også beskyttet mod vind og vejr. Stenene transporteres videre over land, og gæster, der plejer at besøge Anholt udenfor højsæsonen, vil derfor møde et meget anderledes leben på - og omkring havnen.

Bølgebrydere på 70 meter
Der skal bygges tre store bølgebrydere af granitmaterialerne. De får en længde på cirka 70 meter og placeres 80-130 meter ud for kysten. Bølgebryderne forventes færdige i marts 2019, og i løbet af ca. fem år vil de skabe bugter med bred, hvid sandstrand. Bølgebryderne er store, og de vil ændre landskabet langs Nordstrandvej markant. Det vil komme til at se voldsomt ud i starten, indtil sandet bliver aflejret bag bølgebryderne.

Når bølgebryderne er færdigbyggede, etableres en permanent rørledning til forsyning af sand (sandfodring) fra havnens sejlløb til kysten bag kystsikringsanlægget. Den løbende sandfodring er en del af den fremtidige vedligeholdelse af kystsikringen. Nordstrandvej anlægges som sidste del af det samlede projekt i maj 2019, og projektet afsluttes, når vejstrækningen igen er asfalteret.

Samlet forventes anlægsudgifter på godt 16 mio. kr. Størstedelen dækkes af midler fra staten, lodsejerbidrag og lokal crowdfunding. Norddjurs har dertil bevilliget en mindre, nødvendig restfinansiering.

ka