DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Aarhus-lyskryds skal kunne skifte efter trafikmængden

Intelligente Transport-Systemer: Også flere vejskilte skal kunne ændre budskab alt efter forholdene
12. MAJ 2016 16.35

AARHUS: Trafiklys der selv finder ud af, hvordan det skal skifte, så flest muligt kommer hurtigt frem, er blot en af de løsninger, som findes i de såkaldte Intelligente Transport-Systemer (ITS), som Aarhus Kommune vil satse meget på i fremtiden og som byrådet har bevilget i alt 34 mio. kr. til over fire år, oplyser Teknik og Miljø i Aarhus.

ITS er et mix af alle de teknologiske redskaber, som kan forbedre fremkommeligheden i en travl by: Teknikken i bilerne, mobiltelefoner, lyssignaler mv.

Aarhus Kommune bruger i dag mange forskellige ITS-løsninger til blandt andet at styre byens signalanlæg, anvendelse af dynamiske informationstavler og aktivt brug af rejsetidsdata. Eksempelvis har rejsetidsdata gennem flere år været anvendt som grundlag for at forbedre rejsetiden på ringsystemerne i Aarhus.

- Byen vil gerne bruge ITS-teknologien langt mere, end vi gør i dag, og med ITS-planen har vi et gennemarbejdet grundlag med konkret udpegede lokaliteter, hvor der skal sættes ind. Disse lokaliteter er prioriteret, så de giver størst mulig trafikal gevinst nu. Målet er, at borgerne i Aarhus vil komme til at opleve kortere rejsetider, mindre kø og et højere serviceniveau i trafikken som gående, cyklist og bilist, forklarer rådmand Kristian Würtz. (S)

ka

 

ITS er mere præcist den strømførende del af mobilitet, dvs. signalanlæg, Bluetooth, radar-/-videodetektering mv.