DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Kommuner må godt samarbejde om at producere mad til borgerne. Arkivfoto.
Foto: Jens Munk, Ritzau Scanpix

Ankestyrelsen: Kommuner må gerne samarbejde om at lave mad

Det strider ikke imod serviceloven, når kommuner samarbejder om produktion af mad til hjemmeboende borgere, afgør Ankestyrelsen

RANDERS / NORDDJURS: Kommuner må gerne samarbejde om produktionen af mad til kommunernes hjemmeboende borgere.

Det har Ankestyrelsen afgjort, efter den sidste år modtog en klage fra Det Danske Madhus over Randers og Norddjurs' samarbejde om produktion af mad. Af klagen fremgik det, at samarbejdet stred imod serviceloven og kommunalfuldmagten.

I klagen blev det fremhævet, at al produktionen skete i Randers Kommune, som så sender en månedlig afregning til Norddjurs, så det reelt handler om, at Randers sælger mad til Norddjurs.

'Spørgsmålet er derfor, om Randers Kommune har hjemmel til at sælge madproduktionsydelser til Norddjurs Kommune', lyder det i klagen.

Og svaret er altså ifølge Ankestyrelsen ja. Den har vurderet, at serviceloven 'ikke regulerer kommunernes adgang til selv at producere maden'.

Frie rammer
Som udgangspunkt gælder ellers et princip om, at kommunerne ifølge kommunalfuldmagtsreglerne ikke må drive erhvervsvirksomhed.

Men Ankestyrelsen begrunder endvidere sin afgørelse med, at kommunernes samarbejde ikke strider mod nogen love eller regler, da kommunen som udgangspunkt har frie rammer til at organisere opgaveløsningen.

'Produktion til eget brug skal derfor ikke nødvendigvis udføres af hver
enkelt kommune for sig. Produktion kan foregå sådan, at flere
kommuner indgår et samarbejde om i fællesskab at producere varer og tjenesteydelser, som de alle bruger', skriver styrelsen. 

Som afslutning lyder det: 'Det er på den baggrund Ankestyrelsens opfattelse, at Randers og Norddjurs Kommuner ikke har handlet i strid med kommunalfuldmagten i forbindelse med den indgåede samarbejdsaftale'.

 

Læs hele afgørelsen her