DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fem entrepenører udvalgt i Aalborg

Karolinelund skal have ny skatebane, nye broer, stier og platforme.
3. APR 2021 7.39

AALBORG: Projektet med åbning af Østerå gennem byen har været undervejs længe. For flere år siden blev kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn åbnet, og nu er turen kommet til Karolinelund, oplyser Aalborg Kommune.
 
Sammen med rådgivere fra Rambøll og SLA Architects har Aalborg Kommune forberedt anlægsprojektet og udsendt udbuddet til fem entreprenører 9. marts. Byderne har frem til den 14. april til at byde på opgaven, og kommunen forventer at arbejdet sættes i gang hurtigt derefter - senest den 10. maj. 

Arbejdet omfatter hele den vestlige del af Karolinelund - der bygges tilslutninger til kanalen både ved Kanalstien/Kjellerupsgade og ved forpladsen i nord, der graves, bygges broer og platforme, og der anlægges stier og etableres belysning. Arbejdet starter i nord og bevæger sig trinvist mod syd.  

Skal stå færdigt i 2022

Entreprenørerne skal være færdige med deres del af arbejdet ved udgangen af september 2022. Aalborg Kommuner udfører selv beplantningen, og det samlede projekt 'Østerå i Karolinelund' ventes at stå færdigt ved udgangen af 2022. 

Med projektet er der funktioner, som nødvendigvis skal flyttes rundt. Aftaler med havedyrkerne, petanque og Ung Aalborg er undervejs, og selve flytningen af haverne, fra den nuværende placering til et område i den østlige del af parken, kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem havedyrkerne og kommunen. 

For at sikre en nødvendig opgradering af den samlede park, udarbejdes der en helhedsplan. Fx er det ønsket at bygge en ny skatebane, og der skal etableres opholdsområder i den centrale del, ligesom det også er målet at få skabt en attraktiv fodgængerforbindelse gennem parken mellem Plusbusstationen i Bornholmsgade og Nordkraft. 

ka