DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lægemiddelfirma politianmeldes i sag om 21-doblet medicinpris

CD Pharma misbrugte dominerende markedsposition til at hæve prisen på ve-middel fra 45 kr. til 945 kr. for en pakke

Et lægemiddelfirma bliver nu meldt til Bagmandspolitiet (SØIK) for at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet til at hæve prisen på det ve-stimulerende middel Syntocinon fra 45 kr. til 945 kr. for en pakke.

Politianmeldelsen er en konsekvens af kendelser fra først Konkurrencerådet og nu senest Konkurrenceankenævnet, der fastslår, at der var tale om en urimelig prisforhøjelse uden saglig begrundelse.

Det politianmeldte firma CD Pharma AB blev leverandør til regionernes indkøbsorganisation Amgros i 2013, da et konkurrerende firma ikke kunne levere som aftalt efter at have vundet et udbud af en rammekontrakt om at levere det ve-stimulerende lægemiddel. Konkurrenten Orifarm var parallelimportør af den pågældende medicin og havde sat prisen til 43 kr. pr. pakke, mens den officielle importør og distributør CD Pharma tog 45 kr. pr.  pakke.

Kontrakten trådte i kraft 1. april 2014, men Orifarm kunne ikke levere, og indkøbene blev i stedet foretaget hos CD Pharma. Efter blot fire uger, 28. april 2014, 21-doblede CD Pharma imidlertid prisen, og Amgros gik til Konkurrencerådet. Det omhandlede ve-stimulerende middel Syntocinon har eksisteret siden 1950’erne, og patentet er for længst udløbet. Prisen har i perioden 2007-2014 ligget omkring 44 kr. pr. pakke.

I Konkurrencerådet fik Amgros medhold i sin klage over prisstigningen, og Konkurrencerådet besluttede desuden at at foretage politianmeldelse 'med henblik på en strafferetlig forfølgelse', men CD Pharma ankede til Konkurrenceankenævnet. Her har Amgros nu også fået medhold, og Konkurrencerådet vil nu foretage den bebuede anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet.

Ifølge direktør Jakob Hald fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har Konkurrenceankenævnets kendelse 'principiel betydning for regionernes indkøb af medicin, fordi den gør det klart, at en leverandør af medicin med en dominerende stilling på markedet ikke må sætte prisen urimeligt højt'.

 

Se Konkurrencerådets afgørelse og Konkurrenceankenævnets kendelse.