DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Også Højesteret afviser Patientdataforeningen

Sagen mod Region Syddanmark om ulovligt indsamlet data berører ikke foreningen direkte, og derfor har den ikke søgsmålskompetence
18. OKT 2018 8.30

Tredje gang er lykkens gang, men ikke for Patientdataforeningen, som Højesteret nu har kvitteret med et afslag på behandling af en sag mod Region Syddanmark for ulovlig dataindsamling. Tre ud af tre gange er foreningens sag blevet afvist, for byretten og landsretten mente også, at foreningen ikke er en part i sagen.

'Denne sag er ikke anlagt af patienter eller læger, som selv vil være berørt af en eventuel tilsidesættelse af reglerne om beskyttelse af deres eller deres patienters helbredsoplysninger', lyder det i en afgørelse fra Højesteret.

Patientdataforeningen ville ellers have Højesteret til at afgøre, om indsamlingen af patientdata gennem systemer i Region Syddanmark stadig er ulovlig, som det er foreningens opfattelse. 

Frem til 2014 indsamlede det omstridte journalsystem Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD) oplysninger på patienter i strid med sundhedsloven, men indsamlingen blev efter et længere politisk efterspil stoppet og DAMD helt slettet af regionen i 2015.

Blandt andet var der uenighed om, hvorvidt DAMD overhovedet skulle slettes og om Rigsarkivet i så fald skulle gemme datakopier, hvilket ville kræve, at arkivloven blev ændret. Partierne i Folketinget nåede til enighed om at slette DAMD og det skete gennem Region Syddanmarks databehandler Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E).

Tre år og 75.000 kr. i sagsomkostninger senere
Ifølge Patientforeningen er behandlingen af data således stadig ulovlig, fordi data automatisk kopieres fra lægens journal til lægens server, som DAK-E kan tilgå. Det betyder, at DAK-E kan indsamle og gendanne den ulovlige del af DAMD.

'You win some, you loose some. Så slutter mange års kamp vedørende DAMD. Patientdataforeningen fik ikke lov til at føre sag mod Region Syddanmark. Foreningen har simpelthen ikke søgsmålskompetencen. Vi måtte nøjes med at føre sager mod Kulturministeren og Rigsarkivaren', skriver Patientdataforeningen på Facebook.

I 2016 endte Patientdataforeningen i byretten med at skulle betale sagsomkostninger til Region Syddanmark for 15.000 kr., i 2017 blev beløbet ved landsretten 30.000 kr., og nu ved Højesteret er det også på 30.000 kr. I alt et samlet beløb over de tre år på 75.000 kr. 

Patientdataforeningen er en forening for praktikserende læger og patienter, der blandt andet har til formål at beskytte oplysninger om patienter og sikre, at patientdata i DAMD 'forbliver blokeret og slettes'.


Læs afgørelsen her