Advokaternes kommentar:
Ordregivers vurdering om direkte tildeling var forkert

Trods en overtrædelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed skulle indgået kontrakt ikke erklæres for ’uden virkning’, da den ordregivende myndighed havde udvist ’fornøden omhu’ i sin brug af profylaksebekendtgørelse.
1. JUL 2022 11.02

af Thomas Thorup Larsen og Maria Matzen

Det kræver abonnement at læse denne artikel.