DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Regeringen vil have kommunerne til at konkurrenceudsætte 35 pct.

Også staten skal - ifølge regeringen - have et måltal for konkurrenceudsættelse på 35 pct. i 2025, mens regionerne skal have et på 25 pct.

Regeringen præsenterer nu et udspil, der skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet med den private sektor, lyder det fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet, hedder det.

Regeringen ønsker som noget nyt at opstille måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne.

- I de senere år er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå. Måltallene skal være med til at give kommuner, regioner og staten et kærligt skub. Øget konkurrence skaber bedre og billigere løsninger til borgerne. I sidste ende får folk mere for deres skattekroner. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet til at have måltal for hele den offentlige sektor, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)

Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2019.

Regeringens forslag til måltal for konkurrenceudsættelse i 2025:

 • Kommunernes IKU var i 2017 27,1 pct. Regeringen foreslår et måltal for kommunerne på 35 pct.
 • Regionernes IKU var i 2017 19,1. Regeringen foreslår et måltal for regionerne på 25 pct.
 • Statens IKU var i 2017 28,8. Regeringen foreslår et måltal for staten på 35 pct.


Regeringen foreslår derudover flere initiativer til styrket offentlig-privat samarbejde:

 • 1Etablering af et udbudsfagligt råd – Forum for Udbud
 • Partnerskaber mellem kommuner, regioner og erhvervsorganisationer
 • Servicetjek af lovgivning der begrænser udbud
 • Udbredelse af offentlig-private innovationspartnerskaber
 • Nemmere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver
 • Lavere omkostninger ved udbud
 • Analyse af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten
 • Forskellige igangværende initiativer for at styrke konkurrenceudsættelsen