DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Miriam Dalsgaard, Ritzaufoto.

Kommunaldirektører: Udbud er svært på velfærdsområderne

For kommunerne er det forholdsvis nemt at få økonomiske gevinster ved at udbyde opgaver på de tekniske områder, men det er langt mere udfordrende, når det handler om velfærdsområderne

Mens kommunerne oplever økonomiske gevinster og få barrierer ved at få private til at løse opgaver på de tekniske områder, så er det mere udfordrende, når det handler om velfærdsområder som ældrepleje og botilbud, viser ny undersøgelse fra KL’s nyhdsbrev Momentum, der har lavet en rundspørge blandt kommunaldirektørerne.

Flere end hver fjerde opgave i kommunerne bliver i dag udsat for konkurrence af private leverandører, men i regeringen ønsker man, at flere opgaver bliver udbudt, og man har derfor planer om at opstille et måltal for, hvor stor en andel af de kommunale opgaver der skal udbydes.  Det vil kræve, at kommunerne i højere grad begynder at udbyde opgaver på velfærdsområder som ældre, sundhed, dagtilbud og det specialiserede socialområde, for i dag er der langt færre udbud på de områder end på det tekniske område.

Syv ud af ti kommunaldirektører svarer i undersøgelsen, at der er større barrierer forbundet med at samarbejde med private leverandører om opgaver på velfærdsområderne, og her nævner de risikoen for konkurser, et umodent leverandørmarked, egne og andre kommuners dårlige erfaringer som barrierer. Og så en generel usikkerhed om gevinsterne.

- På de borgernære opgaver skal man være ekstra grundig med, hvordan man beskriver kvalitetskravene, men også hvordan man beskriver kravene til de leverandører, som skal samarbejde med kommunen – har de den rigtige økonomi og de rigtige kompetencer og erfaringer for at kunne løse borgernære opgaver, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service og Offentlig Privat.

pv

Læs hele historien hos Momentum.