DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Rigsrevisionen afslutter Sundhedsplatformen-ballade

Region Hovedstaden har arbejdet tilfredsstillende med at forbedre Sundhedsplatformen, vurderer Rigsrevisionen, der ser sagen som afsluttet.

Der ser ud til at kunne blive sat punktum i balladen om Sundhedsplatformen. I hvert fald foreløbigt. Rigsrevisonen har nemlig i et notat godkendt Region Hovedstadens arbejde med at forbedre bl.a. de registreringer fra Sundhedsplatformen til Landspatientregistret, som har været en del af balladen.

Rigsrevisionen skriver i sit notat, at man vurderer, at sagen kan afsluttes. Det konkluderer den på baggrund af, at regionen har lavet funktionaliteter, så hospitalerne kan monitorere overholdelsen af kræftpakker, ventetider og udredningsret.

Langt færre fejl

I notat af 2018 vurderede Rigsrevisionen, at Hovedstaden ikke tilstrækkeligt havde vurderet, hvilken betydning det ville få for hospitalernes aktivitet at tage Sundhedsplatformen i brug. Rigsrevisionen kaldte blandt andet regionens arbejde på Herlev og Gentofte Hospital for "uprofessionel og kritisabelt" for de manglende analyser.

Implementeringen af Sundhedsplatformen startede i 2016 og fik kritik fra starten. Blandt andet var den svær at bruge og dyr at implementere. Herefter opstod der altså endnu flere udfordringer. Men dem ser Hovedstaden altså nu ud til at have fået bedre styr på.

Rigsrevisionen konstaterede i et tidligere notat, at Region Hovedstadens indberetninger til Landspatientregistret faldt betragteligt, efter at de tog den nye platform i brug. Antallet af fejl i disse er faldet markant, efter at regionen forbedrede funktionaliteten.