DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tilsagn om fortrolighed kan ikke overtrumfe offentlighedsloven

Ankestyrelsen afviser, at Region Hovedstaden kan tage hensyn til, hvad it-firmaet bag Sundhedsplatformen måtte have lovet sine forretningsforbindelser.
15. FEB 2019 9.28

HOVEDSTADEN: Tilsagn om fortrolighed overtrumfer ikke offentlighedsloven, har Ankestyrelsen afgjort i en sag fra Region Hovedstaden, hvor der var søgt aktindsigt i mødeprogrammerne for otte rejser med forbindelse til Sundhedsplatformen.

Regionen havde fra de udleverede dokumenter undtaget 'navne og titler på eksterne oplægsholdere', fordi de 'ikke (har) givet samtykke til offentliggørelse af deres personlige oplysninger'. Oplægsholderne er forretningsforbindelser til it-firmaet Epic, der står bag Sundhedsplatformen, og regionen henviste til, at en offentliggørelse kunne føre til et sagsanlæg fra oplægsholderne mod Epic.

Men den slags hensyn er offentlighedsloven ikke indrettet efter, fastslår Ankestyrelsen. Derfor er regionens afslag med den begrundelse ikke gyldig og skal gøres om, har Ankestyrelsen meddelt Region Hovedstaden.

Styrelsen tager ikke stilling til, om der vil kunne gives afslag med andre begrundelser, men et eksternt firmas ønske om at 'kunne honorere et krav om fortrolighed' er i hvert fald ikke gangbar grund. Tilsvarende afgørelser er truffet tidligere i andre sager, blandt andet et besøg Skjern i 2014 af USA's tidligere vicepræsident Al Gore, hvor det var honorarstørrelsen, der blev forsøgt holdt uden for aktindsigt, og en uafsluttet sag vedrørende tidligere præsident Barack Obamas besøg i Kolding sidste år har fået samme besked med på vejen af Ankestyrelsen.

Region Hovedstaden skriver i sin begrundelse for at undtage de omtalte oplysninger, at 'det er Region Hovedstadens vurdering, at en offentliggørelse af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at Epic påføres økonomisk skade af nogen betydning'. Men det er alt for ukonkret, indvender Ankestyrelsen, der efterlyser 'en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger (...) der er tale om'.

'Det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet', skriver Ankestyrelsen med et lån fra den betænkning, der blev afgivet under forberedelsen af den nugældende offentlighedslov.

Der henvises yderligere til udtalelser fra Ombudsmanden, der peger i samme retning, mens Ankestyrelsen ikke har indvendinger mod Region Hovedstadens nej til udlevering af andre oplysninger om 'detaljerede tekniske beskrivelser af funktionaliteten og mulighederne i Epics software'.

 

Se afgørelsen.