DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
SEAS-NVE er blandt de energiselskaber, somEnergitilsynet nu går nærmere efter i sømmene for at favorisere koncern-interne firmaer
Foto: Mads Jensen

12 energiselskaber tjekkes for for høje prisaftaler

Statsrevisorerne har efterlyst en bagudrettet kontrol - så nu undersøger Energitilsynet udvalgte selskaber for at se, om de i energispareordningen favoriserer koncern-interne firmaer
28. MAJ 2018 11.45

12 udvalgte varme- og elforsyningsselskaber undersøges for tiden af Energitilsynet. Tilsynet gransker hvert af de 12 selskaber nærmere for udvalgte regnskabsår.

Anledningen er, at myndighederne har konkrete mistanker om urent trav, når det gælder prisaftaler i forbindelse med den offentligt støttede energispareordning, der blev indført i 2006. Altså når private og erhverv kan få tilskud til energispare-tiltag.

Energiselskaberne påtager sig i stor stil at henvise kunderne til firmaer, der kan udføre isolering, energitjek og diverse installationer. Og det er dér mistanken kommer ind i billedet, for i flere tilfælde henviser selskaberne til søsterselskaber: Og er der så garanti for, at de faktisk er bedst og billigst?

Selvom tilskudsordningen egentlig har fungeret godt, mener MF Thomas Danielsen (V), at noget er gået galt:

- Det har vist sig inden for nogle små dele af ordningen, at der er nogle brådne kar, som har udnyttet den, og som vi simpelthen ikke har kunnet kontrollere godt nok, siger Danielsen, der er formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, til TV Midt-Vest.

Energitilsynet oplyser til dknyt, at der er tale om stikprøver for et år ad gangen for de udpegede selskaber. De 12 selskaber, der nu er under lup, er blevet udvalgt enten på grund af størelse eller på grund af risiko - forstået som de højeste omkostninger pr. kWh.

For så vidt angår størrelse er der blandt de 24 største el-, gas- og varmedistributionsselskaber tilfældigt udtaget seks selskaber.

Når det gælder risiko, er der blandt de selskaber, som har de højeste omkostninger (kr./kWh) i deres respektive brancher i de pågældende år tilfældigt udtaget tre elnetselskaber og tre varmedistributionsselskaber.

For de pågældende selskaber gælder det, at de har såkaldt koncern-interne aftaler på energispareområdet. Årstallet i højre spalte gælder det regnskabsår, som tilsynet går nærmere efter i sømmene.

 

SK Varme A/S 2012
Nyfors Net A/S v/ Evonet A/S 2012
NOE Net A/S 2013
Kjellerup Fjernvarme A.m.b.a. 2013
AURA Elnet A/S v/ Dinel A/S 2014
Verdo Hillerød El-net A/S 2014
Aalborg Varme A/S 2015
Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. 2015
SEAS-NVE Net A/S  v/ Cerius A/S 2016
SEF Net A/S v/ SEN Net A/S 2016
Nord Energi Net A/S 2017
Løgten-Skødstr. Fjernvarme AMBA 2017

 

Energitilsynet er udover det bagudrettede tilsyn i forvejen i gang med at etablere et fremadrettet tilsyn med, om energiselskaberne bruger forbrugernes penge under energispareordningen i overensstemmelse med reglerne.

Det fremadrettede og forstærkede tilsyn gælder fra 30. juni 2017 og frem og er en følge af, at energi-, forsynings- og klimaministeren har strammet op i en ny bekendtgørelse.