DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Aalborg får kritik af Datatilsynet

KORT NYT10. AUG 2016 10.27

AALBORG: Datatilsynet finder det kritisabelt, at Aalborg Kommune ikke har levet op til kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Under inspektion 23. september 2015 oplyste Aalborg Kommune til tilsynet, at kommunen havde indgået databehandleraftaler med samtlige af kommunens databehandlere.

Aalborg Kommune har efterfølgende oplyst, at kommunen ikke har indgået en databehandleraftale med leverandøren af it-systemet Bluewhale, men at kommunen er i gang med at få udarbejdet sådan en.

Datatilsynet henstiller, at Aalborg Kommune fremadrettet i tilstrækkeligt omfang påser sikkerheden hos samtlige af kommunens databehandlere, og henstiller samtidigt, at kommunen fremadrettet tilrettelægger sine autorisationer således, at de alle lever op til kravene i sikkerhedsbekendtgørelsen.  

pv