DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Asger Ladefoged, Ritzau Scanpix

Ændret lov vil ikke føre til færre plejekonkurser

DEBAT De private leverandører kommer konstant til at levere ydelser til en pris, der er lavere end den reelle pris, skriver Karsten Høgild, direktør for brancheforeningen KA Pleje
29. MAJ 2018 15.06

Karsten Høgild

Politikerne tror, at lovændringen, Folketinget har vedtaget den 24. maj, betyder færre konkurser, men skal det mål opfyldes, er der brug for mere grundlæggende ændringer. Problemet er den afregningsmodel, der benyttes, og den justerer politikerne ikke i denne omgang.

Modellen, kommunerne bruger til at beregne timeprisen for forskellige ydelser, blev ændret i 2013. Det betød, at kommunerne gik fra at skulle fastlægge timeprisen på baggrund af realiserede tal og efterbetale, hvis de havde vurderet forkert – til at de skulle fastlægge timeprisen på baggrund af budgetterede tal.  

Før lovændringen skulle kommunen efterbetale den private leverandør, hvis der var regnet forkert. Det skal kommunen ikke i dag. Lovændringen har haft en stor negativ betydning, og vi kan jo se, hvordan antallet af konkurser er steget voldsomt siden lovændringen.  

Lovens intention er, at kommunerne løbende skal justere prisen, når de konstaterer, at de ikke selv kan overholde deres budgetter. Men det sker desværre ikke, da kommunerne blot indregner budgetunderskuddet i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Det betyder, at den private leverandør konstant kommer til at levere ydelser til en pris, der er lavere end den reelle pris. 

Dialog mislykkedes
Det er KA Plejes klare opfattelse, at kommunerne administrerer lovgivningen forkert, og det har ikke været muligt at få dem til at oplyse, hvordan de når frem til de forskellige timepriser. KA Pleje har været i dialog med en række kommuner i forsøget på at få dem til at følge lovgivningen og sikre lige konkurrencevilkår for de private leverandører, men det er desværre ikke lykkedes.   

I forbindelse med den aktuelle lovændring havde KA Pleje tidligere på måneden foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Her præsenterede vi konkrete forslag til justeringer af afregningsmodellen. Det er ærgerligt, at politikerne i første omgang stort set har valgt at ignorere vores forslag, som kan gøre noget ved problemet med konkurser.  

Vi har alle en interesse i at mindske antallet af konkurser, så vi vil fortsat forsøge at overbevise politikerne om behovet for at justere modellen. Vi noterer, at udvalget på baggrund af KA Plejes foretræde stillede Sundheds- og Ældreministeriet en række spørgsmål.  

Jeg er ikke imponeret over svarene. Ministeriet svarer i forskellige varianter, at man ikke har de oplysninger, politikerne spørger til. Det vil sige, at de nu har vedtaget lovgivning på uoplyst grundlag.

 

Karsten Høgild, direktør for KA Pleje, Danmarks største arbejdsgiver- og brancheforening inden for fritvalg.