DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Tønder opretter grejbank for at hjælpe foreninger i dagligdagen

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget i Tønder har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget lanceret en grejbank, hvor frivillige foreninger kan dele det inventar, de har brug for, men ikke bruger hver dag.

TØNDER: Vi har alle hørt om delebiler og deletrailere, men de færreste har hørt om deleflag eller deletoiletvogne. I Tønder Kommune er der netop etableret en grejbank, der skal gøre det nemt for lokale frivillige foreninger at dele deres grej, og finde det de har behov for, især når det er noget, de kun har behov for engang i mellem.

Grejbanken er opfundet af Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og søsat på udvalgets hjemmeside. På sigt skal den rumme materialer, der skal gøre det lettere at være frivillig. Grejbanken er oprettet for at give flere foreninger mulighed for at gennemføre arrangementer eller tiltag, hvor de her kan låne grej, der understøtter arrangementet.

Alt, der tilbydes til udlån via grejbanken, opbevares nemlig hos den forening, der har indkøbt grejet, og ved brug er det låneforeningens opgave at hente og aflevere materialet. På den måde etableres der nye netværk på kryds og tværs, når grejet skal afhentes. Og det er ofte i den slags situationer, at nye venskaber og måske også idéer kan opstå. 

Stort potentiale
- Grejbanken muliggør lån af materiale, som vi ikke kan finansiere i alle lokalsamfund, men netop kan komme alle til glæde, når grejet kan lånes af hinanden. Jeg ser et stort potentiale og tror, der kan komme meget godt ind i grejbanken til glæde for landsbyerne, fortæller formand for Bosætnings-og landdistriktsudvalget Leif Høeg Jensen (V).

Udvalget er endnu beskedent, men en toilet- og badevogn, en flagallé, en messestand og et par mobile basketkurve er det allerede blevet til.  Derudover har begge udvalg lagt op til, at foreninger, der søger om midler til udstyr, der lægges i grejbanken, kan få op til 100 pct. tilskud til indkøb, så længe der er midler i kommunens puljer. 

Grejbanken er også åben for grej, der i forvejen findes i foreningerne. Det betyder, at foreninger, der tænker, at de har noget, der kan deles med andre, kan kontakte kultur- og fritidsforvaltningen og få en snak om mulighederne. På den måde er det ønsket, at grejbanken skal udvikle sig til en bæredygtig og fornuftig løsning for de mange foreninger i kommunen. 

Ud over at gøre det lettere for foreningerne, har grejbanken også en bæredygtig side, både miljømæssigt og økonomisk er der store fordele ved at dele grej. 

MG