DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det vestlige brandberedskab til søs fik kun ét - for dyrt - bud

Beredskabsstyrelsen tygger på, hvad der skal ske efter nytår, når kontrakt med Østjyllands Brandvæsen udløber

I går kunne vi oplyse, Beredskabsstyrelsen har tegnet kontrakt med Slagelse Brand og Redning om beredskabet til søs - i Østdanmark. I det vestlige Danmark er der endnu ingen løsning.

Specialkonsulent Ann Patricia Conrad Dornan fra Beredskabsstyrelsen oplyser til dknyt, at 'for så vidt angår beredskabet i Vestdanmark, har det ikke tilsvarende været muligt for Beredskabsstyrelsen at finde en leverandør i forbindelse med det netop afsluttede udbud.'

Ifølge Dornan var der 'for så vidt angår beredskabet til bekæmpelse af brand i skibe til søs vest for Storebælt kun én part, som bød på opgaven. Det pågældende bud kunne ikke antages, da det væsentligt oversteg den estimerede kontraktsum.'

De nuværende toårige aftaler med henholdsvis Falck og Østjyllands Brandvæsen ophører med udgangen af 2018.

Den udbudte opgave strækker sig over fire år med mulighed for forlængelse og skal være klar fra den 1. januar 2019. Beredskabet dimensioneres med et beredskab øst og et vest for Storebælt. Beredskabsstyrelsen er på den baggrund ved at afklare, hvordan opgaven vest for Storebælt skal varetages efter den 1. januar 2019.