DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
EFIs afløser for en fjerdedel af prisen for det dyreste tilbud

EFI's afløser for en fjerdedel af prisen for det dyreste tilbud

Netcompany vandt med en pris på knap 95 mio. kr. udbuddet for udviklingen af afløseren af Skat's skrottede gældsinddrivelsessystem EFI. Det var over fire gange så billigt som det dyreste fra Visma

Knap har Rigsrevisionen skrevet sidste kapitel om Skats skandaleombruste og nu skrottede inddrivelsessystem EFI, der løb op i 700 mio. kr., før en ny sag ser dagens lys.

Via en aktindsigt i Skatteministeriets udbud på udviklingen af første del af EFI's afløser, skriver Version2, at det dyreste bud var over fire gange dyrere end det billigste, der førte til kontrakten om en it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet.

Netcompany vandt udbuddet med en pris på knap 95 mio. kr., mens det dyreste tilbud på udviklingen kom fra Visma med en pris på lige under 400 mio. kr. IBM's tilbud lød på godt 254 mio. kr.

Ifølge notatet fra ministeriet blev de modtagne tilbud vurderet ud fra de i udbudsbetingelserne punkt 6 fastsatte underkriterier: Kvalitet: 70 pct. samt Pris: 30 pct. Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen.

På kvalitet vurderes Netcompany som 'Meget tilfredsstillende', Visma som 'Mellem tilfredsstillende og meget tilfredsstillende', mens IBM vurderes til 'Lidt over tilfredsstillende'. Netcompany vurderes altså på på både pris og kvalitet som den klart stærkeste leverandør.

Rigsrevisionen lukker sagen
I sidste uge offentliggjorde Rigsrevisionen sidste kapitel om EFI, der løb op i 700 mio. kr. Konklusionen lød bl.a.:

'Rigsrevisionen konstaterer, at det ikke lykkedes Skat at få løst problemerne med Et fælles Inddrivelsessystem (EFI). Som konsekvens heraf besluttede Skat pr. 8. september 2015 at suspendere den automatiske inddrivelse af gæld via EFI og påbegynde en gradvis nedlukning af it-systemet. EFI som projekt er herefter opgivet. På den baggrund har Skat siden september 2015 gennemført inddrivelsen af gæld manuelt, understøttet af udvalgte dele af EFI. Skatteministeriet arbejder på at udvikle et nyt inddrivelsessystem,' skriver Rigsrevisionen.

Om EFI's død og begravelse skriver Rigsrevisionen:
'Idet Skat's systemmodernisering nu er afsluttet for fem af de i alt seks projekter, og for EFI's del aldrig blev gennemført, vurderer Rigsrevisionen, at sagen bør afsluttes. Rigsrevisionen vil fortsat følge Skat's inddrivelse af restancer og rapportere herom i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet.'

EFI-skandalen skal nu vendes og drejes i 'Kommissorium for en undersøgelseskommission om Skat.'

Se 'Rigsrevisionens notat om beretning om
Skat's systemmodernisering'

Se Version2's artikel her

Se aktindsigten i Skatteministeriets evalueringsnotat her