DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Jens Panduro, Ritzau Scanpix

Elever og lærere får it-værktøj og apps til at overvåge indeklima

Nyt samarbejde bringer konkret overvågning af indeklimaet på skoler ind i undervisningen og skal bidrage til at gøre København CO2-neutral i 2025.
6. AUG 2019 13.41

KØBENHAVN / HØJE-TAASTRUP: I de store danske kommuner findes skolebygninger, der ikke 'taler sammen'. Vand- og luftfugtighedsmålere samt varmevekslere kommunikerer ikke i det samme elektroniske sprog. Nogle af disse målere skal endda stadig aflæses manuelt.

Det besværliggør indsamlingen af valide data og kan i sidste ende have en utilsigtet effekt. Både for miljøet og potentielt også for de mennesker, der færdes i bygningerne, lyder det fra Københavns Kommune, der har en vision om at være CO2-neutral i 2025 og deltager i et omfattende tværfagligt og professionelt samarbejde.

Med et webbaseret værktøj skal både elever og undervisere på skoler kunne overvåge indeklimaet, så det aktuelle indeklima og energiforbrug bliver synliggjort via webplatformen 'Skoleklima.dk'. Med en tilhørende app kan elever og undervisere tilføje deres egne bedømmelser af det aktuelle indeklima. Klimadata bliver efterfølgende formidlet til brugerne via grafer og infografik. 

Betydning for koncentrationen
Visualiseringen hjælper med at identificere lokaler, som bruger unødig energi eller har et belastet indeklima og motivere adfærdsændring som at blive bevidste om, hvad det betyder for indeklimaet og energiforbruget, når der fx luftes ud, mens radiatorer er tændte.

Et andet vigtigt fokus kan være, at eleverne bliver opmærksomme på, hvad et højt CO2-niveau i lokalet betyder for deres koncentration i løbet af dagen.

Energiteamet i Børne- og Ungdomsforvaltningen er i fuld gang med at opsætte klima-målere på skoler, og 'Skoleklima.dk' gør, at man let kan få et overblik over indeklimaet, og komplekse data kan downloades som gennemskuelige rapporter til videre bearbejdning eller brug. 

Endemålet er at effektivisere driften mod et optimeret indeklima og energiforbrug. Derudover giver projektet et solidt datagrundlag for kommunen, når der uddeles renoveringsmidler til skolerne i København.

'Skoleklima.dk' iværksættes i efteråret 2019, og forventningen er, at projektet vil være fuldt implementeret på den københavnske testskole, Tagensbo Skole, i efteråret 2020. 

Fakta om IC-metre

  • Et IC-meter er en lille boks, der opsættes i et udvalgt lokale
  • Boksen modtager data både inde og ude.
  • Udendørs vedrører det vejrforhold, så som vindstyrke og-retning, temperaturer og luftfugtighed. Disse data hentes fra DMI.dk.
  • Indenfor opsamler IC-metret matriklens egne energidata i form af rumtemperaturer, støjniveau, CO2-niveau og luftfugtighed. Disse data omsættes i skyen, til reelle nøgletal for givne matrikels indeklima og energiforbrug.
  • Data kan downloades og udskrives som datafiler, eller indeklimarapporter.

Samarbejdspartnerne er blandt andet Høje-Tåstrup Kommune, CLIMAID, DTU, KU og Realdanias ekspertudvalg. Baggrunden for samarbejdet er pilotprojektet 'Skoleklima.dk'.

ka