DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

EU-pulje støtter snart kommunale wifi-hotspots

Udbydere af wifi-løsninger, som ønsker at levere wifi-udstyr til kommuner, der får støtte, kan også synliggøre sig overfor kommuner i andre EU-lande
10. NOV 2017 11.37

Nye regler gør det nu muligt for de 98 danske kommuner og offentlige institutioner at søge EU-støtte til gratis wifi-hotspots. Det sker via det nye program WiFi4EU, som skal udbrede og understøtte gratis wifi til EU’s borgere på udvalgte offentlige steder, oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Regeringen ændrer i den forbindelse reglerne, så dansk lovgivning gør det muligt, at kommuner kan søge om EU-midlerne til at opsætte hurtigt og gratis bredbånd.

De præcise tal for puljens størrelse i Danmark ligger endnu ikke fast, men et samlet beløb på hele puljen på € 120 mio. frem mod 2019 har tidligere været meldt ud af EU-Kommissionen.  Pengene skal fordeles mellem medlemslandene, så det er ikke sikkert, at alle danske kommuner og offentlige institutioner får del i støtten.

Virksomheder, der ønsker at levere løsninger til kommunerne, opfordres til at byde ind via den portal, EU-Kommissionen opretter til WiFi4EU.

Ansøgning sker ved at forhåndsregistrere sig på en portal, som Kommissionen forventer at oprette inden nytår. Når ansøgningsrunden starter, kan ansøgningen sendes ind via samme portal. Fordelingsnøglen mellem de enkelte medlemslande forventes først forhandlet på plads i EU frem mod nytår.

Udbydere af wifi-løsninger, som ønsker at levere wifi-udstyr til kommuner, der får støtte, forventes at skulle registrere sig på den portal, som Kommissionen opretter til WiFi4EU. Danske selskaber kan dermed også synliggøre sig overfor kommuner i andre europæiske lande.

ka